Faunabeheerplannen, goedkeuring

Faunabeheereenheden werken aan het faunabeheer op basis van een plan: het faunabeheerplan. Daarin staan de bestaande en de gewenste hoeveelheden van diersoorten. Het plan wordt goedgekeurd door de provincie.

Het faunabeheer wordt in veel gevallen overgelaten aan zogenaamde faunabeheereenheden. Het faunabeheer wordt uitgevoerd volgens het faunabeheerplan. Hierin is informatie opgenomen over de bestaande en de gewenste diersoorten. Ook is informatie opgenomen over schade die in het verleden is opgetreden en schade die in de toekomst te verwachten is. De provincie keurt een faunabeheerplan.

Het faunabeheer wordt in veel gevallen ingevuld door de faunabeheereenheden.

Voorwaarden:

Het faunabeheerplan ligt, alvorens te worden goedgekeurd, voor een ieder ter inzage.

Contact:

Een goedgekeurd plan wordt openbaar gemaakt door de faunabeheereenheid.

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: