Geluidsbelastingkaart inzien

Op een geluidsbelastingkaart staan geluidsbronnen zoals wegen en spoorwegen. De provincie stelt elke 5 jaar een nieuwe kaart vast. U kunt de kaart online inzien.

Als u dicht bij een drukke provinciale weg of spoorweg woont, kunt u geluidsoverlast hebben van het weg- of spoorverkeer. Ook een school of ziekenhuis aan een (spoor)weg kan last hebben van het geluid. De provincie stelt elke 5 jaar een geluidsbelastingkaart vast om u een overzicht te geven van de geluidsbronnen. Een geluidsbelastingkaart bestaat uit tabellen en een geografische kaart. Iedereen kan de geluidsbelastingkaart inzien.

Op de geluidsbelastingkaart staat:

  • de geluidsbelasting van de (spoor)wegen in het jaar voor de vaststelling van de geluidsbelastingkaart
  • het aantal geluidsgevoelige objecten en bewoners dat aan bepaalde geluidswaarden worden blootgesteld. Voorbeelden van geluidsgevoelige objecten zijn woningen, scholen en ziekenhuizen.

Voorwaarden:

De provincie stelt een geluidsbelastingkaart vast voor een weg als:

  • het om een provinciale weg gaat
  • er meer dan 3 miljoen motorvoertuigen per jaar passeren

 

De provincie stelt een geluidsbelastingkaart vast voor een spoorweg als:

  • het niet om een hoofdspoorweg gaat
  • er meer dan 30.000 keer per jaar een trein passeert

Contact:

U kunt de geluidsbelastingkaart online raadplegen.

Wet- en regelgeving: