Graven in de provinciale weg

Wilt u in, onder of naast een provinciale weg graven? Dit mag alleen als u hiervoor een vergunning of ontheffing van de provincie heeft.

U mag alleen in, onder of naast een provinciale weg graven als u hiervoor een vergunning of ontheffing van de provincie heeft. Voorbeelden van graafwerkzaamheden zijn:

  • kabels en leidingen onder de weg aanleggen of verplaatsen
  • bouwwerken naast de weg plaatsen
  • naast de weg naar archeologische vondsten of sporen graven
  • maken van proefsleuven e.d.

Voor graafwerkzaamheden gelden regels. Deze zijn er onder andere om een goede doorgang van het verkeer en onderhoud aan de wegen te garanderen. U vindt de regels in de provinciale wegenverordening.

Voor graafwerkzaamheden in provinciale wegen kunnen ook nog andere vergunningen of meldingen nodig zijn. Zo moet u voor mechanische graafwerkzaamheden in provinciale wegen ook een graafmelding (KLIC-melding) doen bij het Kadaster. Verder heeft u misschien een ontgrondingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie bij 'Ontgrondingsvergunning'.

Voorwaarden:

De provincie beoordeelt per geval of zij een vergunning of ontheffing verleent. Hieraan kan zij voorschriften verbinden om bijvoorbeeld te voorkomen dat het wegverkeer hinder ondervindt van de werkzaamheden.

Aanpak:

Om een vergunning of ontheffing van de wegenverordening aan te vragen, geeft u onder meer door:

  • naam, adres, woonplaats
  • omschrijving van de werkzaamheden
  • reden van de werkzaamheden
  • tekeningen van de werkzaamheden

Contact:

U vraagt de vergunning of ontheffing voor het uitvoeren van de graafwerkzaamheden in provinciale wegen aan bij de provincie.

Termijn:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: