Grenscorrecties gemeente, goedkeuring

Wilt u als gemeente een herindeling met eventuele grenscorrecties doorvoeren? Dan moet u de regeling eerst aan de provincie voorleggen. Zodra de provincie de herindeling goedkeurt, wordt de herindeling op de kaarten aangepast.

De gemeenteraden schrijven een herindelingsontwerp en moeten dit ter goedkeuring voorleggen aan de provincie. Ook ligt het ontwerp 8 weken ter inzage bij de gemeente, waar iedereen zijn mening over het ontwerp kenbaar kan maken.

Binnen 2 maanden na het vaststellen van die regeling komt de provincie met een beschrijving van de grenzen. Deze grenzen zijn gelijk aan die op de kaarten van de herindelingsregeling. De provincie stelt bij een verrekening tussen gemeenten na een grenscorrectie of herindeling het bedrag en eventuele wijze van betaling vast.

Contact:

De gemeenteraden dienen een herindelingsregeling ter goedkeuring in bij de provincie.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: