Informatie aanvragen of klachten indienen over zwembaden

De provincie controleert of (zwem)baden schoon en veilig zijn. U kunt informatie hierover bij de provincie aanvragen. Klachten over (zwem)baden meldt u ook bij de provincie.

Een badinrichting is een (zwem)bad voor het publiek. Denk bijvoorbeeld aan openbare zwembaden, zwembaden in hotels en op campings en medische baden.

Een badinrichting moet voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. De provincie controleert of een badinrichting aan deze eisen voldoet.

Neem voor informatie over hygiëne en veiligheid van badinrichtingen contact op met de provincie. Klachten over hygiëne en veiligheid meldt u ook bij de provincie.

Contact:

U kunt uw verzoek om informatie of klacht over badinrichtingen indienen bij de provincie.

Wet- en regelgeving:

Formulieren: