Landinrichtingsplan, inzage

Wordt er een landinrichtingsplan opgesteld bij u in de buurt? Dit kan voor u belangrijke gevolgen met zich meebrengen. Daarom kunt u kosteloos het voorbereidende landinrichtingsprogramma inzien en eventuele bezwaren indienen bij de provincie.

Een landinrichtingsplan kan belangrijke gevolgen voor u hebben. Daarom kunt u een landinrichtingsplan kosteloos inzien bij de provincie. In een landinrichtingsplan staat hoe de provincie het landelijk gebied wil inrichten. Bijvoorbeeld waar er ruimte is voor landbouw of natuur. In de voorbereidende fase wordt een landinrichtingsprogramma opgesteld. De provincie legt dit programma voor iedereen kosteloos ter inzage bij het provinciehuis en op de secretarie van de gemeenten en waterschappen in het gebied. Vooraf meldt de provincie de inzagemogelijkheid in de Staatscourant en in lokale dag- of nieuwsbladen.

Als de provincie het inrichtingsplan wil uitbreiden dan geldt dezelfde inzageprocedure. Bijvoorbeeld in het kader van een aanpassingsplan.

Contact:

U kunt het landinrichtingsprogramma en het landinrichtingsplan inzien op het provinciehuis. Daarnaast kunt u het inzien bij de gemeenten en waterschappen in het gebied.

Termijn:

Iedereen kan tijdens de inzageperiode van 6 weken schriftelijk bezwaar indienen bij de provincie.

Bezwaar en beroep:

Iedereen kan tijdens de inzageperiode van 6 weken schriftelijk bezwaar indienen bij de provincie.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: