Meldingsplicht voor verontreiniging bodem oppervlaktewater

Merkt u een verontreiniging of aantasting van bodem of oever op? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de waterbeheerder. Dit is meestal Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie.

Als u op de hoogte bent van verontreiniging van de bodem of de oever van een oppervlaktewater, meld dit zo snel mogelijk aan de beheerder van het water.
Veroorzaakt u deze verontreiniging? Dan bent u verplicht alle maatregelen te nemen om verontreiniging of aantasting te voorkomen of te beperken.

Contact:

https://unievanwaterschappen.nl/over-de-unie/waterschappen-in-nederland/U meldt de verontreiniging bij de beheerder van het oppervlaktewater. De beheerders van het oppervlaktewater zijn Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie.

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: