Milieueffectrapportage, ontheffing

Voor bepaalde activiteiten is het verplicht om van tevoren een milieueffectrapportage op te stellen. Er zijn gevallen waarin u een ontheffing van deze verplichting kunt krijgen. Dat zijn gevallen waarin het algemeen belang de activiteit noodzakelijk maakt. U kunt de ontheffing aanvragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en bij het Ministerie van Economische Zaken. Als de verplichting is opgelegd door de provincie, dan kunt u uw verzoek indienen bij de provincie.

Voor sommige activiteiten is het verplicht om van tevoren een milieueffectrapportage op te stellen. U kunt onder bepaalde voorwaarden een ontheffing van deze verplichting krijgen. Het opstellen van een milieueffectrapportage is verplicht als u activiteiten wilt verrichten waarvoor een besluit van een bestuursorgaan vereist is, en als voor de voorbereiding van dit besluit een milieueffectrapportage verplicht is gesteld. Ontheffing van deze verplichting is mogelijk als in verband met het algemeen belang het besluit over de activiteit direct genomen moet worden.

Voorwaarden:

Soms kan een ontheffing mogelijk en/of nodig zijn, namelijk als het besluit zonder uitstel genomen moet worden in het algemeen belang.

Aanpak:

U kunt een MER-scan doen om snel uit te zoeken of voor uw activiteiten een milieueffectrapportage verplicht is. De MER-scan is te vinden op de website van InfoMil.

Contact:

U vraagt een ontheffing voor het opstellen van een milieueffectrapportage aan bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en bij het Ministerie van Economische Zaken.

Is de verplichting opgelegd door de provincie? Dan vraagt u het ontheffingsverzoek aan bij de provincie.

Dit product is ook aan te vragen via de berichtenbox op www.antwoordvoorbedrijven.nl

Rechtsmiddelen

  • Bezwaar bij gedeputeerde staten;
  • Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;
  • Verzoek om voorlopige voorziening bij voorzieningenrechter, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;

Termijn:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: