Milieuklachten melden

U kunt dringende klachten over het milieu die vragen om een snelle aanpak melden bij de provinciale milieuklachtencentrale. De centrale is 24 uur per dag bereikbaar. Uw klacht wordt geregistreerd en doorgegeven aan de eindverantwoordelijke.

Heeft u een klacht op het gebied van het milieu? Heeft u bijvoorbeeld rook- of stankoverlast? Meld uw klacht dan bij de provinciale milieuklachtencentrale. De centrale is 24 uur per dag bereikbaar. Uw melding wordt geregistreerd en doorgegeven aan de verantwoordelijke.

Voor klachten en meldingen op het gebied van milieu kunt u terecht bij de provinciale milieuklachtencentrale. De provinciale milieuklachtencentrale is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. U hier terecht als u hinder ervaart of iets wilt melden op het gebied van milieu. Denk hierbij aan rookoverlast van een boer of stankoverlast van een fabriek.

Alle inkomende meldingen worden geregistreerd en doorgegeven aan de juiste instantie.

Het telefoonnummer van de milieuklachtencentrale van de provincie Zeeland is (0118) 412323. Minder dringende meldingen kunnen worden gedaan per post. De milieupiketambtenaar neemt vervolgens telefonisch contact met u op.

Contact:

De klacht of melding op het gebied van milieu kan telefonisch plaatsvinden bij de milieuklachtencentrale. Ook is het mogelijk om uw klacht in te dienen via de website van RUD Zeeland

Klachten over gevaarlijke of onhygiënische zwemlocaties kunt u via telefoonnummer 0118 – 63 17 00 melden. Ook e-mailen is mogelijk: zwemwater@rud-zeeland.nl 

Er is een particulier initiatief om milieuklachten via een landelijk opererende website door te zetten naar het bevoegd gezag. Wij verzoeken u deze site niet te gebruiken omdat dit een grote vertraging (enkele dagen) kan opleveren in de behandeling van uw klacht. Het risico bestaat dan dat uw klacht niet kan worden opgelost.

 

 

Adres uitvoerende instantie:

RUD Zeeland
Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Nederland

Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Nederland

Wet- en regelgeving:

Formulieren: