Omgevingsvergunning

Wilt u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of een oude fabriek slopen? Voor diverse activiteiten op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur moet u een omgevingsvergunning hebben. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Als u uw chemische bedrijf wilt uitbreiden, een oude fabriek wilt slopen of asbest wilt opslaan, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

De werkzaamheden kunnen nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan de gevolgen voor de natuur. De provincie kan hierbij speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor een activiteit die ook gevolgen heeft voor de natuur. Dan vraagt de gemeente bij de provincie een om advies en instemming voor het onderdeel natuur. Geeft de provincie geen instemming? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Voorwaarden:

De voorwaarden hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Aanpak:

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die in de buurt wonen of bedrijven die vlakbij staan. Overleg vooraf ook de gemeente én met de provincie. Dit vergroot de kans dat de provincie uw vergunningsaanvraag positief beoordeelt.

Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, een melding moet doen of geen van beide. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Contact:

U overlegt eventueel met de provincie waarin uw bedrijf is gevestigd. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Termijn:

De termijn voor een beslissing op uw vergunningsaanvraag hangt af van de (mogelijke) impact die uw bedrijf heeft op de omgeving. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Standaardprocedure. De (mogelijke) impact op de omgeving is klein. Bij de standaardprocedure neemt de provincie binnen 8 weken een beslissing. Maar wanneer zij dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.
 • Uitgebreide procedure. De (mogelijke) impact op de omgeving is groot. Bij de uitgebreide procedure krijgen belanghebbenden de kans om te reageren op uw plannen. Daarnaast moet soms ook de impact op de omgeving verder worden onderzocht. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat de provincie een definitief besluit kan nemen over uw vergunningaanvraag.

Bezwaar en beroep:

Heeft u een vergunning aangevraagd? Dan gelden er 2 procedures.

Standaardprocedure:

 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de provincie op uw aanvraag, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van onze beslissing.
 • Bent u het hierna niet eens met de uitspraak? Dan kunt u binnen 6 weken weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Uitgebreide procedure:

 • De provincie legt het ontwerpbesluit zes weken ter inzage.
 • Belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerpbesluit door het indienen van een zienswijze.
 • Hierna neemt de provincie een definitief besluit.
 • Wanneer u een zienswijze heeft ingediend, kunt u tegen dat besluit in beroep gaan bij de rechtbank.

Adres uitvoerende instantie:

RUD Zeeland
Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Nederland

Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Nederland

Wet- en regelgeving: