Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

Besluit u als school voor voortgezet (speciaal) onderwijs tot opheffing van de school? U bent verplicht dit te melden aan diverse instanties en personen.

Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als directeur een melding van de opheffing aan:

  • de minister
  • de provincie
  • de Inspectie van het Onderwijs

Gaat het om een school voor speciaal onderwijs? Dan meldt u dit ook aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gelegen. U meldt de opheffing uiterlijk 2 weken nadat het besluit is genomen.

Voorwaarden:

U maakt een melding onder de volgende voorwaarden:

  • U bent bevoegd gezag van een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Voor vwo, havo, vmbo of van een scholengemeenschap waarvan de school deel uitmaakt.
  • U besluit tot opheffing van de school.

Besluit u als school voor voortgezet (speciaal) onderwijs tot opheffing van de school, dan bent u verplicht dit te melden bij diverse instanties en personen. Hieronder vallen:

  • de minister van OCW
  • de provincie
  • de Inspectie van het Onderwijs
  • de gemeente (voor een 'bijzondere' school)

Aanpak:

De melding aan de minister doet u via DUO met een daartoe bestemd formulier dat u kunt downloaden van de website.

Contact:

De melding dient te worden gedaan aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie, de Inspectie van het Onderwijs en voor een bijzondere school eveneens aan burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de school is gelegen. De melding aan de minister kan worden gedaan via een daartoe bestemd formulier dat verkrijgbaar is bij de Centrale Financiën Instellingen (CFI), onder meer via de website. U kunt hiervan een kopie ter notificatie sturen aan de provincie.

Adres uitvoerende instantie:

Informatiecentrum Onderwijs (Ico)
Nederland

Nederland

Indienadres

Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht
Nederland

Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Nederland

Wet- en regelgeving:

Formulieren:

Meer informatie: