Personenvervoer, concessie

Wilt u openbaar vervoer aanbieden in een regio? U heeft hiervoor toestemming nodig van de overheid. Dit wordt een concessie genoemd. Meestal vraagt u de concessie aan bij de provincie of gemeente. Soms moet u die aanvragen bij de stadsregio.

Het verrichten van openbaar vervoer is alleen toegestaan wanneer u over een door de overheid verleende concessie beschikt. Dit houdt in dat de overheid het goedkeurt. In dat geval heeft u voor bepaalde tijd het exclusieve recht op het aanbieden van openbaar vervoer in een bepaald gebied of op een bepaalde vervoersverbinding. De concessie kan alleen worden verleend na een Europese aanbesteding. Vervolgens geldt dat de concessie voor een beperkte periode wordt verleend. De minister verleent concessies voor treinvervoer.

Voorwaarden:

U maakt recht op een concessie voor personenvervoer als u voldoet aan de gestelde aanbestedingseisen van de concessieverlener.

Aanpak:

Het aanbestedingsreglement voor de aanbestedingsprocedure van concessies verschilt per concessieverlener.

Contact:

U vraagt de concessie aan bij de gemeente of de provincie. Dit kan ook bij een stadsregio, maar alleen als die daarvoor is aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Wet- en regelgeving: