Provinciaal projectbesluit, inzage

De provincie kan een projectbesluit nemen om een (bouw)project van provinciaal belang te realiseren. Met een projectbesluit kan de provincie ook vergunningen verlenen zonder een wijziging van het gemeentelijk bestemmingsplan of het provinciaal inpassingsplan af te wachten.

De provincie kan besluiten om, al of niet op aanvraag, een (bouw)project van provinciaal belang te realiseren. Bij een project van provinciaal belang neemt de provincie de beslissing (en niet de gemeente of het rijk). Met zo'n projectbesluit kan de provincie ook vergunningen verlenen zonder een wijziging van het gemeentelijk bestemmingsplan of het provinciaal inpassingsplan te hoeven afwachten. Een 'inpassingsplan' is voor de provincie wat een bestemmingsplan is voor de gemeente.

De provincie maakt openbaar dat zij een projectbesluit wil nemen. Dit doet de provincie door een ontwerpbesluit bekend te maken op haar website, op de website Ruimtelijkeplannen.nl en in de betreffende gemeenten. Daarnaast wordt het aangekondigd in de Staatscourant.

Voorwaarden:

Het staat iedereen vrij om het ontwerpbesluit in te zien en daarop te reageren.

Contact:

U kunt het ontwerpbesluit inzien op de website van de provincie en op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Uw reactie kunt u richten aan de provincie.

Heeft u gereageerd op het ontwerpbesluit? Dan stuurt de provincie u persoonlijk bericht over het definitieve projectbesluit.

Termijn:

Als de provincie uw aanvraag van een projectbesluit heeft afgewezen, kunt bij de provincie bezwaar maken. Uw bezwaar heet dan een 'zienswijze'. Bent u het vervolgens niet eens met het standpunt van de provincie? Teken dan beroep aan. U doet dat bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bezwaar en beroep:

Als de provincie uw aanvraag van een projectbesluit heeft afgewezen, kunt bij de provincie bezwaar maken. Uw bezwaar heet dan een 'zienswijze'. Bent u het vervolgens niet eens met het standpunt van de provincie? Teken dan beroep aan. U doet dat bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: