Provinciale besluiten, inzage

Provinciale regels en verplichtingen staan beschreven in provinciale besluiten. U kunt provinciale besluiten gratis inzien op het provinciehuis.

Iedereen die dat wil, mag besluiten van het provinciaal bestuur met algemeen verbindende voorschriften inzien. Dit is gratis. U kunt de stukken bekijken via internet, op het provinciehuis of op een andere door de provincie te bepalen plaats. U kunt een afschrift van de provinciale besluiten tegen betaling aanvragen.

Contact:

U kunt de provinciale regelingen inzien via internet, bijvoorbeeld op de website van de Rijksoverheid.
Ook is het mogelijk om via het provinciehuis een afschrift te krijgen of de stukken in te zien.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: