Risicokaart

De provincie beschikt over een overzicht waarop alle risicosituaties in de leefomgeving in kaart zijn gebracht. U kunt de risicokaart raadplegen via de website van uw provincie of op www.risicokaart.nl.

Inwoners kunnen de risicokaart bekijken. Wilt u bijvoorbeeld weten of een bedrijf in uw woonwijk met gevaarlijke stoffen werkt? Wilt u weten hoe het zit met het LPG-tankstation aan het einde van de straat? Loopt u risico om getroffen te worden door hoog water? Al deze informatie vindt u terug in de risicokaart.

Voor professionals werkzaam op de vakgebieden ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving en rampenbestrijding is een aparte risicokaart beschikbaar. Deze kaart biedt ook niet-wettelijke of in concept beschikbare gegevens.

De risicokaart voor professionals heeft als doel overheidsinstanties te ondersteunen in de proactieve, preventieve en preparatieven fase van de veiligheidsketen. De Risicokaart voor professionals is alleen toegankelijk voor mensen die werken bij de overheid of in opdracht van de overheid.

Contact:

U kunt de risicokaart online raadplegen.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: