Verbod op bijvoeren wildsoorten, ontheffing

Het bijvoeren van edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen is verboden. U kunt hiervoor ontheffing aanvragen als er sprake is van bijzondere weersomstandigheden of als er sprake is van een tijdelijk voedseltekort voor de dieren. U kunt de ontheffing aanvragen bij de provincie.

Het is verboden om edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen en bejaagbare soorten bij te voeren om de stand te bevorderen. Van dit verbod kan ontheffing worden aangevraagd bij de provincie waar het bijvoeren plaatsvindt.

Voorwaarden:

U komt in aanmerking voor ontheffing van het verbod als:

  • er bijzondere weersomstandigheden zijn waardoor bijvoeren noodzakelijk is;
  • er sprake is van een tijdelijk natuurlijk voedseltekort waardoor de gezondheid van de dieren in gevaar is.

Contact:

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw ontheffing. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: