Vergoeding schade door waterbeheer

Lijdt u schade of heeft u schade geleden door werkzaamheden van de provincie in het waterbeheer? U kunt in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt deze aan bij de provincie.

Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Bij regionale wateren is dat het waterschap of de provincie. Gaat het om rijkswater? Dan doet u het verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). U komt alleen in aanmerking voor een schadevergoeding als het gaat om schade die niet voor uw rekening hoort te komen.

Voorwaarden:

U kunt in aanmerking komen voor schadevergoeding, als er onder andere aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u lijdt of zal schade lijden door werkzaamheden in het kader van waterbeheer
  • de schade hoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening te komen
  • de vergoeding van de schade is niet op een andere manier verzekerd

Contact:

U vraagt de schadevergoeding aan bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Dat kan zijn het waterschap, de provincie of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Termijn:

Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep:

Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving: