Vergunning kanalenreglement

Wilt u een bouwwerk maken op, over of aan een provinciale vaarweg? Dan mag dit alleen als u hiervoor een vergunning of een ontheffing van de provincie heeft. Dit geldt ook als u met een vaartuig een ligplaats wilt innemen op een provinciale vaarweg.

U heeft een vergunning kanalenreglement van de provincie nodig als u provinciale waterstaatswerken of provinciale kanalen wilt:

 • bouwen
 • aanleggen
 • opnieuw leggen
 • herbouwen
 • veranderen
 • buiten gebruik stellen
 • opruimen

Voorbeelden van waterstaatswerken zijn bruggen, aanlegsteigers, oevervoorzieningen of insteekhavens. Voor u gaat bouwen, kunt u het beste eerst controleren wie de eigenaar van een vaarweg is.

Ook als u een ligplaats wilt innemen met een vaartuig of ponton op een provinciale vaarweg, dient u hiervoor een verzoek om ontheffing in bij de provincie.

Voorwaarden:

De provincie beoordeelt per geval of zij een vergunning verleent. Hieraan kan zij voorschriften verbinden om bijvoorbeeld te voorkomen dat de scheepvaart hinder ondervindt van de waterstaatswerken.

Aanpak:

Om een vergunning kanalenreglement aan te vragen, geeft u door:

 • naam, adres, woonplaats
 • omschrijving van het uit te voeren bouwwerk
 • bouwtekeningen
 • situatieschets

Contact:

U vraagt de vergunning voor het uitvoeren van de werkzaamheden bij provinciale vaarwegen aan bij de provincie.

Termijn:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland