Vergunning voor bouwen of werken openbare weg

Bent u van plan een brug of een viaduct over een provinciale weg te plaatsen? U moet hiervoor een vergunning of een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Als u op, over of onder een weg wilt bouwen of werken, controleer dan eerst wie de eigenaar van deze weg is. De provincie heeft openbare wegen in eigen beheer. U moet dan bij de provincie een vergunning of ontheffing aanvragen. Het gaat hierbij om bouwwerken en activiteiten zoals bruggen, viaducten, kabels, een inrit, of een evenement. Een voorbeeld van zo'n evenement is een fietstocht.

Voorwaarden:

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De weg is in beheer bij de provincie.
  • Uw bouwwerk of activiteit brengt het verkeer niet in gevaar. 
  • Uw bouwwerk of activiteit tast de weg en de berm niet aan.

Contact:

U vraagt de vergunning of de ontheffing aan bij de provincie.

Termijn:

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep:

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving: