Vergunning voor ontgronding

Bent u van plan de bodem af te graven? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan bij de provincie. Of bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) als het een ontgronding in rijkswater is.

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

  • zandwinning
  • waterberging
  • natuurontwikkeling

U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Kijk hiervoor bij 'Ontgronding, vergunningsvrij'.

Er is eveneens sprake van ontgronding als het maaiveld of de bodem van een water voor een ander doel wordt verlaagd. Ook hiervoor dient u een ontgrondingsvergunning aan te vragen.

Voorwaarden:

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:

  • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan, en
  • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

In de provincie Zeeland is het mogelijk dat een ontgronding is vrijgesteld van het vergunningsvereiste. De vrijstellingen staan in de Ontgrondingsverordening Zeeland 2002.

Aanpak:

U geeft de volgende informatie aan bij uw aanvraag:

  • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres)
  • hoeveelheid en diepte van de ontgronding
  • soort materiaal dat u gaat afgraven
  • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur
  • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar

Contact:

U vraagt de ontgrondingsvergunning aan bij de provincie. Doet u ontgrondingswerkzaamheden in water van het rijk? Vraagt u de ontgrondingsvergunning dan aan bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Termijn:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving:

Formulieren:

Meer informatie: