Verordening bijzondere voordelen gemeenteraad en commissies, kennisneming door provincie

Leden van de gemeenteraad ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten. Ook leden van commissies, deelraden en leden van het dagelijks bestuur krijgen vergoedingen. De gemeente legt de vergoedingen vast in verordeningen. De gemeente zendt deze ter kennisgeving toe aan de provincie. Als de gemeente extra vergoedingen wil geven, dan moet de provincie dat eerst goedkeuren.

De gemeente legt de vergoedingen van de gemeenteraad vast in verordeningen. De gemeente moet deze verordeningen ter goedkeuring aan de provincie voorleggen.

De leden van de gemeenteraad ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding en een tegemoetkoming in de kosten. Ook de leden van commissies, deelraden en de leden van het dagelijks bestuur van een deelgemeente kunnen een vergoeding krijgen. De provincie moet dit goedkeuren.

De gemeente legt de vergoedingen in verschillende verordeningen vast. Vervolgens stuurt de gemeente deze naar de provincie voor goedkeuring. Ook is het mogelijk dat de gemeente een aparte verordening wil opstellen. Bijvoorbeeld als er extra vergoedingen en uitgaven zijn. Ook dan moet de provincie dat eerst goedkeuren.

Voorwaarden:

De gemeente stuurt een aparte verordening naar de provincie als het volgende van toepassing is:

  • de gemeente wil andere voordelen dan vergoedingen en tegemoetkomingen toekennen
  • de voordelen komen op kosten van de gemeente

Contact:

De gemeente laat de verordeningen goedkeuren door de provincie.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: