Voorkomen van legionella in zwembaden

Bent u zwembadhouder van een publiek zwembad? Dan bent u verplicht om risicoanalyses uit te voeren om een legionellabesmetting bij de zwembadbezoekers te voorkomen.

Om legionellabesmetting te voorkomen, moeten alle badinrichtingen een risicoanalyse uitvoeren. Onder badinrichtingen vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische zwembaden. De risicoanalyse is verplicht.

Blijkt uit de analyse dat er risicopunten zijn? Dan moet u een beheerplan en een logboek bijhouden. De provincie kan naar deze documenten vragen. De risicopunten moeten vervolgens elk half jaar opnieuw getest worden op legionellabacteriën.

Melding legionellabesmetting in zwembadwater

Het ontstaan van legionellabacteriën in zwembadwater (honderd kve of meer) moet door de houder van een bad- of zweminrichting onmiddellijk aan de provincie worden gemeld. U kunt daartoe onderstaand meldingsformulier gebruiken. Aan de hand van uw melding treedt de provincie met de houder in contact, teneinde adequate maatregelen te treffen en indien noodzakelijk het publiek te informeren.

Voorwaarden:

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan moeten ter inzage bij de badinrichting liggen. De provincie kan vragen om deze op te sturen.

Aanpak:

Contact:

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan liggen voor de provincie ter inzage bij de badinrichting.

Wet- en regelgeving:

Formulieren:

Meer informatie: