Vuurwerk, Ontbrandingsmelding

Als u vuurwerk wilt afsteken (buiten oud op nieuw) dient er conform het Vuurwerkbesluit bij de provincie een ontbrandingstoestemming te worden gevraagd of dient er een melding worden gedaan (zie ook vuurwerk, ontbrandingstoestemming). De ontbrandingsmelding of aanvraag ontbrandingstoestemming kan alleen worden ingediend door een gespecialiseerd bedrijf met een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning).

De melding heeft u nodig als u bepaalde soorten vuurwerk wilt afsteken.

Bijvoorbeeld:

  • consumentenvuurwerk;
  • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;
  • een combinatie hiervan.

Als de provincie de melding heeft ontvangen krijgt u hiervan een bericht. Hierin staat of uw melding wel of niet voldoet aan de indieningsvereisten (voorwaarden) van het Vuurwerkbesluit.

De VeiligheidsRegio (brandweer), de gemeente, de luchtverkeersleiding en de minister van I&M worden van de melding op de hoogte gesteld.

Voorwaarden:

De melding kan worden ingediend als u bepaalde soorten vuurwerk wilt afsteken.

Bijvoorbeeld:

  • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, maximaal 20 kg (bruto gewicht vuurwerkartikel);
  • consumenten vuurwerk, maximaal 200 kg (bruto gewicht vuurwerkartikel);
  • een combinatie hiervan met een maximum van 220 kg. waarvan maximaal 20 kg pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

Aanpak:

U doet de melding ten minste twee weken voorafgaand aan het vuurwerkevenement. In uitzonderlijke gevallen kan met goedkeuring van de burgemeester waar het evenement wordt gehouden van deze termijn worden afgeweken.

Bij de melding worden de gegevens en bescheiden ingediend volgens artikel 3B.3a, lid 2 van het Vuurwerkbesluit.

De melding wordt langs elektronische weg ingediend (artikel 3B.3a, lid 1, Vuurwerkbesluit) middels het “E-formulier Aanvragen Vuurwerkevenementen". Om gebruik te maken van deze applicatie heeft u een gebruikersnaam en een inlogcode nodig. Deze kunt u aanvragen bij de provincie Noord-Brabant,  telefoonnummer 06-52857517. De melding wordt ondertekend met de elektronische handtekening: uw DigiD of met E-herkenning.

Houd er rekening mee dat er mogelijk nog andere vergunningen nodig zijn, zoals een evenementen vergunning van de gemeente of een vergunning volgens de Natuurbeschermingswet.

Adres uitvoerende instantie:

RUD Zeeland
Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Nederland

Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Nederland

Wet- en regelgeving:

Formulieren:

Meer informatie: