Zeeuws InvesteringsFonds

ZIF is een investeringsfonds van de regionale ontwikkelingsmaatschappij N.V. Economische Impuls Zeeland, de stichting ZIGZAG en diverse private investeerders, allen met een duidelijke band met Zeeland. Het Zeeuws InvesteringsFonds (ZIF) investeert in jonge potentieel succesvolle Nederlandse ondernemingen die een nieuw product, proces of dienst hebben ontwikkeld dat onlangs op de markt is geïntroduceerd of een time to market heeft van maximaal één jaar. De financiële investering per participatie ligt globaal tussen 200.000 en 1 miljoen euro. De investering wordt in de vorm van aandelenkapitaal beschikbaar gesteld, met in uitzonderlijke gevallen een deel als achtergestelde lening.

De dagelijkse leiding is in handen van fondsmanager Johan Seebregts.

Voorwaarden:

Aanpak:

Het Zeeuws InvesteringsFonds investeert niet alleen door de inbreng van kapitaal, maar ook door het beschikbaar stellen van kennis, kunde en netwerken van aandeelhouders en het fondsmanagement. Het Zeeuws InvesteringsFonds is actief betrokken bij het participaties en rekent zich medeverantwoordelijk voor het succes van iedere onderneming. De slagingskans van ondernemingen waarin het Zeeuws InvesteringsFonds participeert wordt aanzienlijk vergroot. Dit leidt tot succesvolle ondernemingen die een grote financiële waarde hebben. Impuls, Stichting ZIGZAG en een aantal private investeerders zijn aandeelhouders van het Zeeuws InvesteringsFonds.

Contact:

johan@zeeuwsinvesteringsfonds.nl
+ 31 (0) 6 24810367 

Adres uitvoerende instantie:

Zeeuws InvesteringsFonds
Edisonweg 41 A 7
4382 NV
Nederland

Nederland

Meer informatie: