Zonebeheerplan en zonebeheersysteem, opvragen

Wilt u de maximale geluidsbelasting weten die geldt voor bedrijven op uw bedrijfsterrein? Bijvoorbeeld omdat u een omgevingsvergunning voor het milieu wilt aanvragen. U kunt het zonebeheersysteem opvragen bij de provincie.

Uw bedrijf kan alleen een omgevingsvergunning voor het milieu krijgen als de geluidsbelasting binnen de grenswaarden ligt. Om de geluidsbelasting te toetsen is er voor ieder industrieterrein een zonebeheersysteem beschikbaar. Met dit zonebeheersysteem kijkt de provincie of de geluidsbelasting van uw bedrijf voldoet aan de gestelde grenswaarden. Het zonebeheerplan geeft aan hoeveel ruimte er nog is voor meer geluid op zo’n industrieterrein.

Tot 1 januari 2007 voerde de provincie het beheer over alle in Zeeland gelegen industrieterreinen. Met de wijziging van de Wet geluidhinder op 1 januari 2007 wordt het beheer over de niet-regionale industrieterreinen gefaseerd overgedragen aan de gemeenten. Het beheer van de regionale industrieterreinen blijft bij de provincie. Ook zal het beheer van niet-regionale industrieterreinen waar voornamelijk provinciale inrichtingen zijn gelegen bij de provincie blijven.

Contact:

U kunt het zonebeheersysteem opvragen bij de provincie. Tevens is het mogelijk het geluidsniveau op een individuele woning op te vragen.

Adres uitvoerende instantie:

RUD Zeeland
Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Nederland

Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Nederland

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: