Zwemmen in open water

Wilt u informatie over de hygiëne en veiligheid van zwemwater? De provincie toetst de hygiëne en veiligheid van elke aangewezen zwemlocatie tijdens het zwemseizoen. U vindt de uitkomsten op informatieborden bij de zwemlocaties, via de zwemtelefoon of op www.zwemwater.nl. U vindt daar ook een overzicht van alle locaties die officieel zijn aangewezen. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

Als u informatie wilt over zwemmen in natuurwater, kunt u tijdens het zwemseizoen terecht bij de provincie. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. De provincie toetst de hygiëne en de veiligheid van het zwemwater. De uitkomsten hiervan plaatst de provincie op een informatiebord in de buurt van elke zwemlocatie. Tijdens het zwemseizoen maakt de provincie de resultaten van haar onderzoeken bekend via de volgende media:

  • de zwemwaterwebsite
  • een informatiebord bij de zwemlocatie
  • de provinciale zwemwatertelefoon
  • de lokale media bij directe problemen met het zwemwater

Contact:

U kunt actuele informatie over zwemmen in oppervlaktewater opvragen bij de provincie via de zwemwatertelefoon (0118 – 63 17 00) en de gezamenlijk zwemwatersite van provincies, rijkwaterstaat en waterschappen (www.zwemwater.nl). U kunt hier ook terecht met klachten over het zwemwater.

Wet- en regelgeving:

Formulieren:

Meer informatie: