In de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 komt bijna alles samen wat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Waar er voorheen voor al die verschillende onderwerpen verschillende plannen werden gemaakt, is het de bedoeling die in de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 veel meer in samenhang aan te pakken. De komende jaren gaat de Provincie daar – samen met een groot aantal partijen (gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) – mee aan de slag. De Omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet.

Actueel

Samen de schouders onder Omgevingsvisie Zeeland 2021

‘Denk mee, doe mee.’ Dat was het thema van de startbijeenkomst Omgevingsvisie die woensdag 4 juli 2018 plaatsvond in De Mythe in Goes. Belangrijkste opbrengst van de ochtend was de toezegging van zo’n vijftig Zeeuwse organisaties eendrachtig te zullen samenwerken aan een traject dat moet leiden tot een Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.

Bekijk de film van de bijeenkomst

Gedeputeerde Carla Schönknecht vergeleek het Omgevingsvisietraject in haar opening met een reis. Een reis waarvan het einddoel (een Omgevingsvisie) wel vaststaat maar waarvan nog absoluut onduidelijk is hoe we daar komen, en hoe het er daar dan uitziet. ‘Eigenlijk’, zo sprak ze, ‘gaan we op ontdekkingsreis. En dat is spannend.’

In De Mythe waren zo’n 175 mensen aanwezig die via het zogenoemde Buzzmaster-systeeem actief mee konden denken over hoe die reis vorm zou moeten krijgen. Dat deden ze door met hun smartphone te stemmen en te reageren op stellingen, en vragen te stellen over wat er op het podium zoal werd gezegd.

Tijdens een paneldiscussie met betrokkenen en deskundigen kwamen diverse dilemma’s en problemen naar voren die het welslagen van een gezamenlijke Zeeuwse Omgevingsvisie in de weg zouden kunnen staan. Waar Marga Vermue (burgemeester Sluis) vond dat de gemeenten de bal aan de voet moesten hebben, daar vroeg Statenlid Anton van Haperen zich af of je wel echt een visie voor de lange termijn kunt ontwikkelen als je heel dicht op de burger zit. Neldes Hovestad, managing director van Dow Terneuzen maar in het panel aanwezig als voorzitter van de Zeeuws-Brabantse werkgevers, hoopte vooral dat het ‘allemaal niet te lang zou duren’. Daarin kreeg hij bijval van gedeputeerde Jo-Annes de Bat die betoogde dat ‘we al zoveel visies hebben’. Wat hij wilde zeggen: het gaat pas pijn doen als er concrete afspraken moeten worden gemaakt. Dan komen de verschillende belangen goed naar voren.

De komende tijd leest u hier hoe het verder zal gaan met de reis richting de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.

Startbijeenkomst Zeeuwse Omgevingsvisie 2021
Download's