Zeeuwse Omgevingsvisie 2021

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet worden alle bestaande wetten die te maken hebben op de fysieke leefomgeving samengevoegd. In de omgevingsvisie legt de Provincie Zeeland al haar doelen en ambities voor de lange termijn vast. In de Omgevingsvisie worden verschillende onderwerpen benoemd. Denk daarbij aan wonen, landbouw en circulaire economie, maar bijvoorbeeld ook cultureel erfgoed, recreatie en leefbaarheid.

Mosselkotter op de Oosterschelde

Dit zijn onderwerpen waar heel veel mensen mee te maken hebben. Daarom doet de Provincie Zeeland het niet alleen, maar wordt de omgevingsvisie samen opgesteld. Maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, gemeenten en andere overheden stellen samen met ons de Omgevingsvisie op.  

Kijk voor meer uitleg op www.zeeland.nl/zeeuwse-omgeving/de-zeeuwse-omgevingsvisie