Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet worden alle bestaande wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving samengevoegd. In de bijbehorende omgevingsvisie legt de provincie al haar doelen en ambities voor de lange termijn vast. De onderwerpen die in de Omgevingsvisie aan de orde komen zijn divers. Denk daarbij aan wonen, landbouw en circulaire economie, maar bijvoorbeeld ook cultureel erfgoed, recreatie en leefbaarheid.

Dit zijn onderwerpen die heel veel mensen aangaan. Daarom doet de provincie het niet alleen, maar wordt de omgevingsvisie samen opgesteld. Maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, gemeenten en andere overheden helpen ons bij het opstellen van de Omgevingsvisie.  

Kijk voor meer uitleg en het laatste nieuws in ons digitale magazine Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.

Startbijeenkomst Zeeuwse Omgevingsvisie 2021
Download's