Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Brief marinierskazerne naar Provinciale Staten

Commissaris van de Koning Han Polman en waarnemend burgemeester Letty Demmers ontvingen onlangs een brief van minister Hennis-Plasschaert over de bouw van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen. Het College stuurt deze brief nu door naar Provinciale Staten. De brief gaat over de manier van aanbesteding en over de te sluiten overeenkomst tussen Rijk, de Provincie en gemeente.
De minister wil in juni 2014 naar Vlissingen komen om de bestuursovereenkomst te ondertekenen. Parallel hieraan werken de Provincie en gemeente aan grondverwerving en het inpassingsplan.

De kracht van Zee-land

Prof. Dr. Gert-Jan Hospers doceert economische geografie aan de Universiteit Twente en is bijzonder hoogleraar city- en regiomarketing aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn laatste boek 'Geografie en gevoel' ging over wat plekken met mensen doen. Hij is nu bezig met een vervolg, waarin hij laat zien wat Zeeland tot een echt Zee-land maakt. Wat doet een waterrijke plek als Zeeland met mensen? En hoe benutten inwoners de kust en het water rondom? Omdat het boek mensen bewust kan maken van de onderscheidende kracht van Zeeland, zegt de Provincie toe om 1.000 exemplaren af te nemen, tegen de kostprijs van 12.000 euro.

Vervanging bewegende brugdekken Zeelandbrug in 2019

Uit een inspectie van de bewegende brugdekken van de Zeelandbrug in 2013 is gebleken dat die aan vervanging toe zijn. Er wordt zo snel mogelijk gestart met de voorbereiding. De vervanging is gepland in 2019. Uit de inspectie van 2013 is ook gebleken dat er geen sprake is van een onveilige situatie en dat met aanvullende maatregelen de brug ook in de komende jaren nog veilig kan worden gebruikt.

GS wijzen subsidieverzoek St. Behoud Grote Kerk Terneuzen af

Gedeputeerde Staten hebben het verzoek van stichting Behoud Grote Kerk Terneuzen afgewezen.
Sinds 2013 is er namelijk geen budget meer voor incidentele cultuursubsidies.
De stichting vroeg om een bijdrage voor de realisatie van het Muzikaal Promotiepakket 200 jaar Zeeuwsch-Vlaanderen.

College investeert in kennis over zorgmijding

In de jaren 2009-2013 investeerde de Provincie Zeeland in het project Drempels slechten.
Doel van het project is de Jeugdzorg laagdrempelig te maken voor de gezinnen met een bevindelijk gereformeerde geloofsovertuiging.
Dat gebeurde met twee pilots in Sint Annaland en Bruinisse. Daar werd de match tussen gezinnen, school, instellingen, zorg en hulp verbeterd.
De effecten van dit project worden gepresenteerd op een symposium op 16 april 2014.
Om de kennis en belangrijkste resultaten van het project te delen, stelt het college 40.400 euro beschikbaar voor het symposium en een te maken toolbox.

Gemeenteraad Vlissingen over aandeelhoudersstrategie DELTA

Gedeputeerde Staten hebben ter informatie een brief ontvangen van de Gemeenteraad Vlissingen.
Daarin plaatst de gemeente enkele kanttekeningen bij de aandeelhoudersstrategie DELTA.
Deze strategie werd op 1 november 2013 door Provinciale Staten vastgesteld.
De opmerkingen gaan over het financieel rendement, publiek en commercieel aandeelhouderschap en het nieuwe dividendbeleid.

GS passen de beschikking voor het Trekkersmuseum in Nisse aan

Het trekkersmuseum in Nisse ontvangt 30.000 euro aan Europese landbouwsubsidie (POP 2) van de Provincie Zeeland.
De beschikking is met 10.000 euro opgehoogd omdat er een fout in de beschikking van 14 mei 2013 was geslopen.

Borstbeeld Koning Willem-Alexander

In de Statenzaal van de Provincie Zeeland is na de troonswisseling het borstbeeld van Prinses Beatrix weggehaald. Er hangt nu tijdelijk een staatsieportret van Koning Willem-Alexander. Op de bestaande sokkel in de Statenzaal wil het provinciebestuur een nieuw borstbeeld van Koning Willem-Alexander hebben geplaatst. De verwachting is dat het er beeld er is op 26 september 2014: de eerste Statenvergadering na het zomerreces.

Subsidie voor Europees project Energiekaart

Made in Zeeland krijgt voor het project Energiekaart een subsidie van 7.497 euro van Gedeputeerde Staten. Dit project brengt energie-initiatieven van inwoners en bedrijven in kaart en combineert deze met elkaar tot duurzame ketens.
De subsidie wordt gegeven vanwege het Interregproject 'Neem de Mensen Mee'. Verenigingen, stichtingen en Vlaamse stichtingen worden uitgenodigd om plannen in te dienen om de klimaatverandering af te remmen of om er slim mee om te gaan. Het project wordt gesteund door de Grensregio Vlaanderen-Nederland van Interreg. 'Neem de Mensen Mee' is een samenwerkingsverband tussen de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland.

College stelt regeling vast over ongewenst gedrag

De beleidslijn ongewenst gedrag beschrijft hoe de Provincie Zeeland met dit onderwerp om gaat.
Deze aanpak is nu geactualiseerd en er zijn nieuwe vertrouwenspersonen benoemd.
Gedeputeerde Staten stelden de beleidslijn en regeling ongewenst gedrag vast.
Deze wordt ook afgekondigd in het Provinciaal Blad.

GS verstrekken gegevens buitenlandse reizen 2009-2013

Door De Persdienst is aan de Provincies een verzoek gedaan op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Het betreft een verzoek tot het verstrekken van gegevens over buitenlandse reizen van de Commissaris van de Koning(in) en de leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten en meereizende ambtenaren over de periode 2009 tot en met 2013. De Provincie Zeeland heeft een overzicht van deze gegevens aan De Persdienst verstrekt.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 22 april 2014.

Een greep uit de agenda: 

14 april 2014

Carla Schönknecht lanceerde de Zeelandpas bij Camping de Paardekreek in Kortgene.

15 april 2014

George van Heukelom ondertekent de samenwerkingsovereenkomst Groene Wetten in het provinciehuis.

Carla Schönknecht ondertekent 15 april 2014 de instelling van de Vlaams-Nederlandse Schelderaad met de ministers Schultz van Haegen en Crevits in de Markiezenhof in Bergen op Zoom.

16 april 2014

George van Heukelom spreekt op de conferentie Drempels Slechten bij van der Valk in Middelburg.

Commissaris van de Koning Han Polman gaat naar de 3D presentatie van de Zeeuwse Overstromingsberekeningen in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Carla Schönknecht gaat naar de Mattheuspassion in de Kapel Saint Louis in Oudenbosch.

17 april 2014

Ben de Reu reikt de jaarlijkse Provincie Award uit aan de snelste hardloopman en –vrouw in het provinciehuis aan De Abdij in Middelburg.

Carla Schönknecht opent het Klimbos in de boswachterij Westerschouwen op Schouwen-Duiveland.