Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Samenwerken op grondzaken

De Provincie heeft de regie op het Zeeuws landelijk gebied. Daarmee is de Provincie verantwoordelijk voor het realiseren van projecten en samenwerking. Ze werkt daarin samen met de andere grondbeheerders Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied. Om de samenwerking te formaliseren, ondertekenen de drie partijen een convenant. Dit moet zorgen voor een goede afstemming en daarmee strategische inzet van gronden.

Rapportage begrotingsscan Vlissingen 2014

De Provincie heeft op verzoek van het gemeentebestuur van Vlissingen samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een zogenaamde begrotingsscan 2014 uitgevoerd. De begrotingsscan verschaft inzicht in de financiële positie en in die van vergelijkbare gemeenten. Bovendien wordt inzicht gegeven in cijfermatige afwijkingen die zich op de verschillende taakgebieden voordoen. De uitkomsten van de begrotingsscan 2014 worden door Vlissingen als input gebruikt om tot een sluitende (meerjaren)begroting 2015 -2018 te komen.

Beslissing op bezwaarschrift aanvraag snijden van zeegroenten

Door een omwonende van het Natura 2000-gebied Oosterschelde is een vergunning aangevraagd voor het snijden van zeegroenten. Dit jaar waren er meer aanvragen dan beschikbare vergunningen. Dat betekent dat er, conform het beleid van de Provincie, door de notaris door middel van loting is bepaald wie er in aanmerking komt voor een vergunning. De aanvrager is uitgeloot en diende daarom tegen deze afwijzing een bezwaarschrift in. De adviescommissie bezwaarschriften adviseerde Gedeputeerde Staten (GS) het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. GS hebben dit advies overgenomen.

Restauratie rijksmonumentale schuur Arendshoeve

De eigenaar van de schuur van de Arendshoeve aan de Oude Rijksweg 116 in 's-Heer Arendskerke krijgt 134.949 euro subsidie om dit rijksmonument te restaureren. Vooral de bouwkundige staat van het dak van de schuur is er zo slecht aan toe dat de restauratie zo snel mogelijk moet beginnen. De Provincie Zeeland krijgt jaarlijks 1,3 miljoen euro van het Rijk voor de restauratie van rijksmonumenten. Hiermee wordt waardevol Zeeuws erfgoed behouden, ontwikkeld en toegankelijk.

Geld voor Kernsportplan 2014

Gedeputeerde Staten stellen 75.000 euro beschikbaar voor het uitvoeringsprogramma Kernsportplan 2014 van SportZeeland. Als Provincie Zeeland willen we de provinciale kernsporten versterken en samenhangend profileren onder de noemer: Zeeland daagt je uit! Want of je nu een beginnende sporter of een toptalent bent, Zeeland heeft altijd ergens een plek die je uitdaagt.
Wat maakt Zeeland bijzonder? De elementen: wind, water, zand, zon en de kilometerslange kustlijn zijn geschikt voor vele water- en strandsporten. Je kunt in Zeeland van eiland naar eiland hoppen en met je fiets verplaats je je over land & zee: wind mee, wind tegen.

Subsidie voor vaarklaar maken Zeeuwse mosselschouw

Voor de restauratie van de Zeeuwse mosselschouw De Nieuwe Zorg gaf de Provincie Zeeland in 2004 een subsidie. Het casco is inmiddels klaar en er wordt gewerkt aan het vaarklaar maken van het schip, zodat het schip zichtbaar wordt voor het publiek. Stichting Vissermanschouw De Nieuwe Zorg krijgt hiervoor een extra subsidievoorschot van 13.360 euro.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 16 september 2014.

Een greep uit de agenda: 

8 september 2014

Han Polman stapte aan boord voor een tocht naar Scharendijke voor de officiële opening van het oesterseizoen.

10 september 2014

Ben de Reu is aanwezig bij de Opening van het Hogeschooljaar 2014-2015 van de Hogeschool Zeeland met als thema 'Internationalisering HBO'.

Het college van Gedeputeerde Staten is aanwezig tijdens de Oesterpartij van de Provincie in de Abdij van Middelburg.

11 september 2014

Han Polman plaatst samen met Gouverneur Jan Briers de rijksgrenspaal 279 terug in Kapellebrug.

12 september 2014

Han Polman houdt het openingswoord tijdens de opening van Film by the Sea (FbtS) in Vlissingen.

Ben de Reu is aanwezig bij de openingsfilm ‘Dorsvloer vol confetti’ van FbtS.

Carla Schönknecht brengt een bezoek aan de Nautische centrale in Vlissingen.

13 september 2014

Han Polman houdt het openingswoord tijdens de openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag in Goes. Ook is hij aanwezig tijdens de slotavond van de viering van het 700-jarig bestaan van het dorp Vrouwenpolder, waarbij hij het ANWB-bord over de ‘Van Borsele’s’ onthult.

Ben de Reu houdt een kort welkomstwoord bij de film 'Bollen, Boeren en Beton' tijdens Fbts. Ook is hij aanwezig bij de opening van de Dioraphte Film- en Literatuurcompetitie.

Carla Schönknecht opent de ruiter- en menroutes op Noord-Beveland.

14 september 2014

Han Polman legt een krans bij de herdenking van Canadese, Poolse en Britse soldaten op het Canadees Militair Kerkhof in Maldegem / Aldegem.