PZEM

De aandeelhouders van PZEM, de Zeeuwse gemeenten en Provincie, ontvangen waarschijnlijk vanaf 2022 weer dividend. Daarvoor moeten ze wel eerst een lening afsluiten. Hoe dat precies zit leest u op deze pagina. 

Ingang Provinciehuis

PZEM beschikt over een flink vermogen. Door de verkoop van bedrijfsonderdelen van het vroegere Delta en netbeheerder Enduris staat er bijna 800 miljoen euro op de bank. Het energiebedrijf heeft ook aandelen in waterbedrijf Evides. Het plan is om die voor 367 miljoen euro te verkopen aan de Provincie en de gemeenten (huidige PZEM aandeelhouders). PZEM zou daarmee straks een vermogen hebben van 1,1 miljard euro.

Daar komt bij dat PZEM, als mede-eigenaar van de kerncentrale in Borssele, een flinke buffer moet hebben om risico’s op te kunnen vangen. Naarmate de sluiting van de kerncentrale dichterbij komt, worden die risico’s minder. Daarom kan straks elk jaar een deel van het vermogen uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.

367 miljoen euro lenen

Maar de Provincie en gemeenten moeten wel eerst die aandelen Evides kopen. De bedoeling is dat ze dat gaan doen via een nieuwe vennootschap: GBE Aqua, die wordt opgericht door de aandeelhouders van PZEM: de provincie en de gemeenten. Die moeten daarvoor dan wel samen 367 miljoen euro lenen. En die lening moet uiteindelijk weer afgelost worden. Toekomstig dividend van GBE Aqua wordt gebruikt om de rente van die lening te betalen, en gedeeltelijk ook om de lening stapje voor stapje af te lossen. Dat betekent wel dat het heel lang duurt voor die lening is afgelost. Daarnaast is het dividend van GBE Aqua ook benodigd voor het Delta Kenniscentrum.

Aflossen

Daarom hebben de aandeelhouders van PZEM ook afgesproken om de dividenduitkeringen van PZEM te gebruiken om de lening van GBE Aqua af te lossen. Het geld dat de aandeelhouders doorstorten naar GBE Aqua komt tot uitdrukking op de balans van de aandeelhouders, namelijk in de waarde van GBE Aqua (Evides). Op die wijze wordt de ‘stille reserve’ in Evides zichtbaar in de begroting van de aandeelhouders en neemt het vermogen van de aandeelhouders daardoor ook aanzienlijk toe.

Risico's

De verwachte opbrengst kan tegenvallen door bijvoorbeeld dalende energieprijzen (kerncentrale draait met verlies) of andere bedrijfsactiviteiten van PZEM die verliesgevend zijn. Ook zou de kerncentrale eerder kapot kunnen gaan terwijl de kosten door blijven lopen.

Vergelijking met huizenprijzen

Dat vermogen kan besteed worden, maar daar moeten de Provincie of gemeenten wel een lening voor afsluiten. De ‘waarde van het belang in Evides’ staat daar dan als onderpand tegenover. Het is te vergelijken met een woningeigenaar, die wordt rijker als de huizenprijzen stijgen, maar dat geld zit in de woning en kan niet zomaar ingezet worden voor bijvoorbeeld nieuwe auto.