Na de verkiezingen 2023 - op weg naar een coalitieakkoord

Op 15 maart 2023 vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Hieronder vindt u een overzicht van momenten tijdens de periode van verkenning, formatie en coalitieonderhandelingen, op weg naar een nieuw coalitieakkoord.   

Provinciale Statenzaal MiddelburgProvinciale Statenzaal Middelburg

6 april 2023: beoogde coalitie van BBB-SGP-CDA-VVD, Rabelink formateur

Onderzoek als formateur de mogelijkheid van een coalitie van BBB, SGP, CDA en VVD. Dat is het verzoek dat BBB vandaag heeft gedaan aan voormalig verkenner Gerard Rabelink.

Lees hier het nieuwsbericht over de beoogde coalitie

31 maart 2023: verkenner Rabelink adviseert coalitie van BBB, SGP, CDA en VVD

Een coalitie van BBB, SGP, CDA en VVD, met twee gedeputeerden voor de eerste partij. Dat acht verkenner Gerard Rabelink de meest kansrijke optie voor een nieuw dagelijks provinciebestuur. Rabelink schrijft het in zijn verslag dat hij op vrijdag 31 maart overhandigde aan Kees Hanse van de BoerBurgerBeweging.

Lees het nieuwsbericht over het advies van verkenner Rabelink

22 maart 2023: verkennende gesprekken van start

Een kleine week na de overwinning van de BoerBurgerBeweging bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zeeland vinden de eerste verkennende gesprekken plaats tussen verkenner Gerard Rabelink en verschillende politieke partijen. Rabelink is gevraagd te onderzoeken welke partijen een coalitie zouden kunnen vormen.

Lees het nieuwsbericht over de start van de verkennende gesprekken