Vergaderoverzicht GS & PS

In ons vergaderoverzicht treft u de geplande vergaderingen met bijbehorende stukken van Provinciale Staten aan en ook van de Statencommissies. Ook vindt u hier een overzicht van vergaderingen die al geweest zijn. De uitzending van een vergadering kunt u hier terugkijken. Ook kunt u hier de wekelijkse besluitenlijsten van Gedeputeerde Staten raadplegen.

Provinciale Staten tijdens een vergadering in de Statenzaal