Bestuur

Het bestuur van Zeeland wordt gevormd door en . Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. De leden van Gedeputeerde Staten worden na de provinciale verkiezingen gekozen door de leden van Provinciale Staten voor een periode van vier jaar. Gedeputeerde Staten moet alles wat zij doen uitleggen aan Provinciale Staten.

Voorzittershamer op tafel