Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Centre of Tranquility: broedplaatsonderzoek Terneuzen

20 juli 2023
Starttijd: 20:00 - Eindtijd: 22:00
Locatie: Stadhuis Terneuzen

Op 20 juli presenteerde Marijn Donze zijn onderzoek en ontwerp ‘Centre of Tranquility: een broedplaatsonderzoek en ontwerp voor Terneuzen. In het Stadhuis van Terneuzen ging hij met het publiek in gesprek over zijn onderzoek en ontwerp. 

Centre of Tranquility broedplaatsonderzoek en ontwerp Terneuzen Creative City Boost

Broedplaatsen

Het is een onderzoek naar broedplaatsen, naar Terneuzen en naar de vraag hoe deze stad haar identiteit zou kunnen versterken. Marijn deed het onderzoek als afstudeerproject Architectuur bij de Fontys Hogeschool in Tilburg. Maar het onderzoek en ontwerp vormt tevens onderdeel van het project Creative City Boost in Terneuzen.

Doel

Doel van het onderzoek is het maken van een architectonische vertaling van de verbinding van Terneuzen en haar identiteit. Marijn probeert de verbinding te leggen door de culturele bevolking een fysieke plek te bieden. Een broedplaats. Het onderzoek, ontwerp en het (uitgewerkte) concept is (nog maar) een architectonische verkenning. Het is vooral bedoeld als trigger. Als een handvat om over de toekomst van Terneuzen na te denken. Marijn ziet broedplaatsen namelijk als een mogelijkheid voor activatie van (culturele) activiteiten voor bezoekers én gebruikers van Terneuzen.

Het uitgangspunt van het onderzoek:“Gepositioneerd op de boulevard is het de veronderstelling dat de broedplaats kan leiden tot verhoging van de culturele en creatieve activiteiten. Kan leiden tot verbetering van het imago van de stad. En dat het de leefbaarheid als grensstad verhoogt door een ruimte te voorzien waar de creatieve bevolking kan bloeien.”

Marijn wil de verdere uitwerking en ontwikkeling van het concept doen met publiek. De presentatie op 20 juli voor enkele genodigden was een eerste stap. Presentaties voor een groter publiek volgen de komende maanden. Bent u daarin geïnteresseerd, mail dan naar: donzebouwadvies@outlook.com

Centre of Tranquility broedplaatsonderzoek en ontwerp Terneuzen Creative City Boost
Centre of Tranquility broedplaatsonderzoek en ontwerp Terneuzen Creative City Boost

Projectgroep

Het project Centre of Tranquility: Een broedplaatsonderzoek en ontwerp voor Terneuzen is een stedelijk project van Creative City Boost in Terneuzen, uitgevoerd door Marijn Donze. De deelnemers van de gehele projectgroep zijn: Sophie Noens, Arjelien van Dijke, Marijn Donze, Funda Özyer, Carolien van der Meer en Sylvia Jonkheim. Onder de noemer ‘Sparkling Night’ presenteerde CCB in Terneuzen  - op 1 juli - al het project, ‘Schitterend Water’, op het Arsenaalplein. Zie www.schitterendwater.nlDe overige leden van de projectgroep hebben gedurende het onderzoek van Marijn als klankbord gefungeerd bij tussentijdse presentaties en hebben op die wijze een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling. De gemeente Terneuzen is geboeid door het gedachtengoed en het plan van Marijn.