Werkgroepen

In vijf Zeeuwse steden zijn werkgroepen, ook wel denktanks genoemd, actief. Iedere stad heeft een eigen denktank die bestaat uit vier binnenstadsondernemers en vier cultuurprofessionals.

Werkgroep Creative City Boost

Co-creatie

De werkgroepen maken plannen om de binnenstad verrassender, mooier, spannender en levendiger te maken. Het is nadrukkelijk aan de ondernemers en cultuurprofessionals zelf om ideeën te bedenken wat er moet gebeuren in de steden. Zij weten als geen ander wat de stad kan gebruiken, wat de stad nodig heeft, én wat de stad al te bieden heeft. Juist de co-creatie tussen de middenstand en de cultuursector is vernieuwend: twee groepen die elkaar kunnen versterken als ze de krachten bundelen!

Werkwijze

De werkgroepen gaan samenwerken en co-creëren met elkaar. Dit houdt in dat ze gaan werken met elkaar, naar elkaar gaan luisteren, elkaar inspireren, aanvullen en bevragen. Ideeën kunnen worden gebruikt, geplakt aan andere plannen, gekopieerd naar andere steden, geherstructureerd, ter inspiratie dienen, enzovoort. Ze zullen dus opgaan in het grotere geheel. Wel proberen we om ideeën - zoveel als mogelijk - te laten 'dragen' door diegene uit wiens koker ze komen. Dit geldt ook voor de ideeën en plannen van de Open ideeën Desk.

De fasen

  • In de eerste fase – tot en met de zomer van 2022 – genereren zij ideeën. Via een democratisch proces worden na de zomer de ideeën geselecteerd die verder gaan in de ontwikkelfase.
  • In de ontwikkelfase – tot en met de winter van 2022/voorjaar 2023 – worden de plannen verder ontwikkeld, worden kansen en uitdagingen onderzocht en opgelost, en zullen de eerste experimenten plaatsvinden.
  • Vanaf maart 2023 begint de realisatiefase. In deze fase zullen de plannen echt tot stand worden gebracht in de binnenstad. Sommige plannen worden dan al volledig gerealiseerd, al dan niet in pilotvorm of ze worden volledig gereed gemaakt voor realisatie in de toekomst. Nog niet gerealiseerde of volledig uitgewerkte ideeën, worden bewaard om zoveel als mogelijk de toekomst 'in te dragen'.  
Werkgroep Creative City Boost