Werkgroepen

In de vijf Zeeuwse steden Goes, Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en Hulst zijn werkgroepen actief. Iedere stad heeft een eigen werkgroep die bestaat uit vier binnenstadsondernemers en vier cultuurprofessionals.

Werkgroep Creative City Boost

Co-creatie

De werkgroepen maken plannen om de binnenstad verrassender, mooier, spannender en levendiger te maken. Het is nadrukkelijk aan de ondernemers en cultuurprofessionals zelf om ideeën te bedenken. Zij weten als geen ander wat de stad kan gebruiken, wat de stad nodig heeft, én wat de stad al te bieden heeft. Juist de co-creatie tussen de middenstand en de cultuursector is vernieuwend: twee groepen die elkaar kunnen versterken als ze de krachten bundelen!

Werkwijze

De werkgroepen gaan samenwerken en co-creëren met elkaar. Dit houdt in dat ze gaan werken met elkaar, naar elkaar gaan luisteren, elkaar inspireren, aanvullen en bevragen. Ideeën kunnen worden gebruikt, geplakt aan andere plannen, gekopieerd naar andere steden, geherstructureerd, ter inspiratie dienen, enzovoort. Ze zullen dus opgaan in het grotere geheel. Wel proberen we om ideeën - zoveel als mogelijk - te laten 'dragen' door diegene uit wiens koker ze komen. Dit geldt ook voor de ideeën en plannen van de Open ideeën Desk.

De fasen

  • 1e fase: tot en met de zomer van 2022. De werkgroepen bedenken ideeën. Na de zomer worden de ideeën via een democratisch proces gekozen. Deze ideeën werken de projectgroepen verder uit. 
  • 2e fase: tot en met voorjaar 2023. De plannen worden verder ontwikkeld, kansen en uitdagingen worden bekeken en de eerste experimenten zullen plaatsvinden.  
  • Realisatiefase: vanaf maart 2023. De plannen worden tot stand gebracht. Sommige plannen worden dan al volledig gerealiseerd, al dan niet in pilotvorm. Of de plannen worden volledig gereed gemaakt voor realisatie in de toekomst. Nog niet gerealiseerde of volledig uitgewerkte ideeën, worden bewaard om te gebruiken in de toekomst. 
Werkgroep Creative City Boost