Werkweken

We organiseren verschillende werkweken gedurende het project. Tijdens deze werkweken hebben ervaren creatieve professionals en middenstanders op één dag een prominente rol. Zij zullen namelijk met het Talentteam de Zeeuwse Vernieuwers Challenge - de prijsvraag voor stadsevenementen in december 2022 - formuleren. 

Werkgroep Creative City Boost

Werkweek 1: Case-2-Concept

De eerste werkweek vond plaats van 16 tot 19 mei. Tijdens deze werkweek werden voorlopige resultaten van de vooronderzoeken uit de Stadsafari’s vertaald naar toepasbare event-concepten: één voor elke stad (Hulst, Terneuzen, Vlissingen, Middelburg, Goes)     

Werkweek 2: Case-2-Event

Tijdens deze werkweek zullen de vijf concepten uit de Stadssafari's, die zijn gevormd in de voorgaande Case-2-Concept werkweek, worden vertaald naar een inspirerend Zeeuws event-plan. Tijdens Creation Day presenteerde Het Talentteam het plan voor het eerste event. Dit plan wordt uitgevoerd in september tijdens de Façade beeldententoonstelling in Middelburg. 

Werkweek 3: Event #1 Façade 2022

19 tot 22 september in Middelburg. In deze week zullen we het Zeeuwse event-plan uitvoeren tijdens de Façade beeldententoonstelling in Middelburg. Dit kan een event zijn, een installatie, een presentatie enzovoort. We registreren de ervaringen van de bewoners en bezoekers en nemen dat mee wanneer we de Zeeuwse Vernieuwers Challenge formuleren.

Werkweek 4: Event Evaluatie

3-6 oktober in Vlissingen. De effecten van het Concept-2-Event-plan, dat in Middelburg is uitgevoerd, zullen tijdens deze werkweek worden geëvalueerd vanuit het oogpunt van middenstander en cultuurprofessionals - wat werkt en wat werkt niet? Met deze inzichten, en die van de excursie in september, zullen we later de Zeeuwse Vernieuwers Challenge gaan formuleren.

Werkweek 5: Challenge Formuleren

7-10 november in Goes. Deze werkweek concentreert zich op het verzamelen van alle lessen uit de voorgaande activiteiten en het vervolgens zorgvuldig formuleren van de doelen, de deelnemers, de middelen, de services en de afspraken, die nodig zijn voor een kansrijk voorstel voor Creative City Boost Experimenteel Transsectoraal Event. Niets van de komende voorstellen is nu nog bekend, welke stad, welke plek, welk programma. Maar we weten nu al wel aan welke criteria het ongeveer zal moeten voldoen:

  • Een team van creatieven en middenstanders;
  • Een nieuwe concept, producten of dienst;
  • Gericht op de revitalisering van een Zeeuwse binnenstad;
  • Als antwoord op maatschappelijke uitdagingen:
    • energie- en klimaatadaptatie,
    • duurzame creatieve economie,
    • fysieke en virtuele activiteiten.

Werkweek 6: Challenge Verzenden

5 - 8 december in Hulst. In deze werk week verzamelen we alle lessen uit de voorgaande activiteiten - de Safari's, de Werkweken, de excursie, het Façade Event en de evaluatie - om vervolgens zorgvuldig te formuleren welke doelen, deelnemers, middelen, services en afspraken nodig zijn voor een kansrijk voorstel voor Creative City Boost Zeeuwse Vernieuwings Challenge Event.

NB. Het formuleren van de Challenge sluit deelname aan de Challenge uit.