Partners

Provincie Zeeland en CBK Zeeland zijn de samenwerkende partners in dit project. De betrokken gemeenten zijn een onmisbare partij bij het faciliteren van de uitvoering van de bedachte activiteiten en pilots. 

Provincie Zeeland

Provincie Zeeland is penvoerder van het project Creative City Boost. Zij verzorgt de aanvraag, voert administratieve taken uit en doet de verantwoording aan REACT-EU. De Provincie heeft een coördinerende rol in de afstemming tussen de betrokkenen en de cofinanciering. Twee projectcoördinatoren organiseren het werkproces met denktanks, open ideeën desk en verschillende seminars, maar het is nadrukkelijk aan de binnenstadsondernemers en cultuurprofessionals zelf om tot resultaten te komen.

De Raad van Advies bestaat uit volgende personen:

  • Peter Arkenbout - Regiomanager Koninklijke Horeca Nederland
  • Marcel Evers - InRetail, Business Development
  • Diana Korteweg Maris - Projectmanager Kenniscentrum Kusttoerisme
  • Rebecca Nelemans - regiomakelaar Zeeland & Noordbrabant voor Mondriaan Fonds en freelance kunsthistoricus, curator en auteur
  • Henk Schoute - Adviseur Raad voor Cultuur, Voorzitter Zeeuws Cultureel Overleg
  • Carla Schönknecht - Voorzitter Toeristisch Ondernemend Zeeland, Voorzitter Raad van Toezicht Zeeuws maritiem MuZeeum

CBK Zeeland

CBK Zeeland is projectpartner en organiseert stadssafari’s om ondernemers en cultuurprofessionals tot elkaar te brengen en gezamenlijke planvorming te stimuleren. Daarnaast verzorgt CBK Zeeland een programma voor talentontwikkeling met onder andere de Zeeuwse Vernieuwers Challenge en een aantal events die daarmee samenhangen.

Steden

Het project richt zich op het revitaliseren van de vijf Zeeuwse binnensteden Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen en Hulst. De steden Zierikzee en Sluis steunen het project.  

REACT-EU

Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie extra middelen beschikbaar voor een versneld economisch herstel van regio’s na de coronacrisis. De nadruk ligt op investeringen in innovatieve projecten die moeten zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie. Het project ‘Creative City Boost’ is een van de dertien Zeeuwse projecten die mogelijk gemaakt wordt vanuit dit programma. De Provincie Zeeland heeft met onder meer projectpartner CBK Zeeland de plannen opgesteld en de aanvraag ingediend bij REACT-EU. Het project ontvangt € 625.000 van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Rijk. De provincie heeft dit bedrag verdubbeld. Creative City Boost is een eerste cultureel project dat binnen OP Zuid wordt gehonoreerd.

Europese Unie; Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling | OpZuid | CBK | Provincie Zeeland