De plannen

Afgelopen maanden zijn de werkgroepen aan de slag gegaan met ideeën om Zeeuwse binnensteden levendiger en toekomstbestendiger te maken. De vijf deelnemende steden zijn: Vlissingen, Middelburg, Goes, Terneuzen en Hulst. Per stad hebben we een of meerdere projecten gekozen om mee aan de slag te gaan. De projectteams werken deze plannen komende tijd verder uit. Per stad lichten we de plannen hieronder toe. 

 

Paul Cornelis Hulst Creative City Boost

Vlissingen

Vlissingen heeft als enige gekozen voor drie plannen in plaats van één. Wel zijn bepaalde elementen uit de ideeën van de groep met elkaar gecombineerd.

 1. Urban hub: Het idee is om op de buitenmuur van de Machinefabriek een muurschildering te maken. Een groep kunstenaars, een graffiti-artiest en jongeren zullen deze schildering samen maken. Tijdens dit proces zal in de omgeving van de muur, opvoeringen van urban sports/street art (zoals muziek, skate, hiphop) plaatsvinden.
 2. Historie en heden: De mooie onontdekte plekken van Vlissingen én de kleinere ondernemingen via filmpjes onder de aandacht brengen. De digitale verhalen zullen beschikbaar zijn via QR-codes die in kunstobjecten of muurschilderingen worden verwerkt. 
 3. Talk of the town: Invulling van leegstaande winkelpanden/etalages door bewonersparticipatie. Een online beschikbaar overzicht van leegstaande panden. Deze panden kunnen vervolgens gekoppeld worden aan initiatieven van bewoners voor pop-up evenementen. 
Werkgroep Vlissingen Creative City Boost

Middelburg

In Middelburg focust het plan op de ontwikkeling van de stad richting de toekomst. De werkgroep gaat onderzoeken hoe je in een historische binnenstad - waar niet zoveel lege plekken of nieuwe mogelijkheden zijn - tóch kan vernieuwen? De werkgroep wil interessante locaties/elementen maken in de ‘tussenruimte’ van de binnenstad. Met als doel dat bezoekers naast de bestaande routes hun eigen routes lopen. De test casussen zijn: 

 • (Tijdelijke) kiosken verspreid door de stad waarin van alles kan plaatsvinden. Denk aan muziek, exposities, lokaal ondernemerschap maar ook een stilteruimte of een botanische tuin.
 • Een amfitheater in de openlucht met verwarmde basaltblokken (een steensoort).
 • Drijvend park in het water voor de bibliotheek.
 • Samenwerking met een museum van moderne kunst. Op een plek in het centrum digitale projecties tentoonstellen van collecties van het samenwerkende museum. 
Werkgroep Middelburg Creative City Boost

Terneuzen

In Terneuzen ligt de focus op het omkeren van de identiteitscrisis die de stad nu heeft. Juist waardering creëren voor de identiteit en historie van de stad. Laten zien wat Terneuzen allemaal te bieden heeft, zodat studenten/young professionals blijven of terugkeren. De onderdelen: 

 • Digitale verhalencatalogus
 • Drie verhalen beleefbaar maken: Afhankelijk van de verhalen kan dat door beeldende kunst, een muurschildering, projectie, augmented reality, spoken word, locatietheater, etcetera.
 • De Terneuzense verhalen gebruiken in de plannen voor de toekomst
 • Onderzoek naar ruimte voor young creatives: Een student Architecture aan de Fontys Hogeschool zal onderzoeken hoe een reeks van leegstaande panden gebruikt kan worden als creatieve werkplek voor afgestudeerden en young professionals. Dit als onderdeel van zijn/haar afstudeerscriptie.
Werkgroep Terneuzen Creative City Boost

Goes

In Goes gaat de projectgroep tijdens een periode van tien weken (april tot juni 2023) de ideeën uit de werkgroep uittesten. Rode draad is het innovatief en creatief gebruik van (duurzaam) textiel. De onderdelen:

 • Story van de Steegjes:  Elk steegje krijgt een kunstenaar die de straatnaam van het steegje op zijn eigen manier tot verbeelding brengt.
 • De Paraplu Presenteert: Waar je de paraplu ziet staan, gebeurt iets. Is er een kunstenaar aan het werk, vindt er een spontaan optreden plaats van een dichter of muzikant? De paraplu duikt overal op in de stad en laat daar waar hij is geweest een spoor van kunst of herinneringen achter.
 • De Stad als Atelier, makers in de etalage: Het projectteam zal pandeigenaren en winkeliers oproepen om kunstenaars tien weken lang een onderdak te bieden. 
werkgroep Goes Creative City Boost

Hulst

De werkgroep in Hulst vergroot zijn netwerk met:

 • jongeren van het Reynaert College en de praktijkschool;
 • sociaal-maatschappelijke instellingen (bijvoorbeeld het jongerencentrum en de bibliotheek);
 • ondernemers en cultuurprofessionals met specifieke expertise in digitale kunst en virtual reality.

Net als Goes willen ze de volgende onderdelen uittesten tijdens een evenement:

 • Groene objecten/meubels in de binnenstad die kunstenaars zullen ontwerpen. 
 • Beter benutten van het stadspark met een (pop-up)podium voor muziek en theater.
 • Digitale kunst die opbloeit uit lege sokkels en plaatsen. 
 • De jongeren maken kennis met virtual reality. Met deze nieuwe technologie kunnen ze iets bouwen of maken.
 • Het water betrekken bij de binnenstad. 
Werkgroep Hulst Creative City Boost