Zeeuwse Vernieuwers Challenge - MAAKZEELAND

Welke plannen helpen de Zeeuwse binnensteden toekomstbestendiger te worden? En hoe kunnen cultuurprofessionals en middenstanders samen innovatieve events bedenken waar de stad beter van wordt? Elke cultuurprofessional of ondernemer die hier ideeën voor heeft, kan meedoen met de Zeeuwse Vernieuwers Challenge onder de noemer MAAKZEELAND. De twee beste teams gaan hun project uitvoeren met financiële en logistieke steun. Inschrijven kan via deze website.

MAAKZEELAND banner Zeeuwse Vernieuwers Challenge Creative City Boost

Rol voor cultuurprofessionals en middenstanders

De Vernieuwers Challenge is een oproep voor innovatieve samenwerkingsprojecten voor de Zeeuwse binnensteden. Vanaf 8 december kan iedereen projectplannen indienen voor een cultureel event, expo, installatie of andere productie. Er is geen grens aan de vorm, voorwaarde is wel dat de teams bestaan uit middenstanders en cultuurprofessionals. Deze twee groepen moeten de plannen samen bedenken, uitwerken en uitvoeren. Want als zij hun krachten bundelen, kunnen er mooie dingen ontstaan.

Criteria

De projectplannen moeten vernieuwend zijn en de levendigheid en de duurzaamheid van de binnenstad bevorderen; het uitgangspunt van Creative City Boost. De plannen moeten verder helpen bij een van volgende doelstellingen:

  • Het hoofd bieden aan klimaatuitdagingen.
  • Het ondersteunen van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren.
  • Bijdragen aan een inclusieve stad, waar iedereen – ongeacht leeftijd, huidskleur en financiële situatie – zich op zijn plek voelt.
  • Het aantrekkelijker maken van de binnenstad voor nieuwe inwoners en ondernemers.

Alle criteria staan op de speciale website van de Zeeuwse Vernieuwers Challenge. 

Inschrijven en selectie

Inschrijven kan vanaf 8 december via de website van Zeeuwse Vernieuwers ChallengeInschrijving sluit op 10 februari 2023. Donderdag 2 maart 2023 kiezen een technische selectiecommissie en een inhoudelijke jury – tijdens een publieke bekendmaking – twee projecten. Deze krijgen een budget van €35.000 per project en hulp bij de uitvoering. De uitvoering van de projecten staat gepland voor de lente en de zomer van 2023.

Vernieuwende activiteiten en producten

Vijf steden doen mee aan het project Creative City Boost: Goes, Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en Hulst. In deze steden werken cultuurprofessionals, middenstanders en jong creatief Zeeuws talent al langer samen aan vernieuwende activiteiten en producten. Met de Vernieuwers Challenge krijgen ook andere cultuurprofessionals en middenstanders uit Zeeland de kans om mee te denken en doen.

Europese Unie; Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling | OpZuid | CBK | Provincie Zeeland