Geselecteerde voorstellen

Vanaf december kan je jouw voorstellen indienen voor een cultureel event, installatie of andere productie onder de noemer van de Zeeuwse Vernieuwers Challenge. De voorstellen moeten vernieuwend zijn en de levendigheid en de duurzaamheid van de binnenstad bevorderen. Twee events zullen uiteindelijk worden geselecteerd. Deze twee events krijgen ondersteuning in uitvoering en budget en zullen plaatsvinden in het voorjaar en zomer van 2023. 

Twee events

De voorstellen kunnen vanaf begin december tot eind januari worden ingediend. In februari selecteert een selectiecommissie twee projecten. Deze twee innovatieve events krijgen zowel financiële ondersteuning (€35.000) als hulp in de uitvoering (planning, locatie, logistiek, vergunningen, casting, communicatie, observatie en rapportage). Het eerste event vindt plaats in het voorjaar, het tweede in de zomer van 2023. Tijdens deze events kunnen lokale cultuurprofessionals en middenstanders laten zien op welke manier ze de binnenstad aanpakken, verlevendigen, verduurzamen, en aantrekkelijk maken voor een divers publiek. Ze worden hierin bijgestaan door het CBK Zeeland en het Talentteam. 
 

Criteria 

De invulling, locatie en het programma zijn nog niet bekend. De events moeten in ieder geval aan de volgende criteria voldoen: 

  • Het event, de installatie, presentatie of productie moet een unieke ervaring zijn, op een bijzondere locatie en inclusief publiek
  • Het moet bestaan uit een team van cultuurprofessionals en middenstanders.
  • Het moet nieuwe concepten, producten of diensten bevatten. 
  • Het moet gericht zijn op het verlevendigen van een Zeeuwse binnenstad.
  • Het moet maatschappelijke uitdagingen behandelen, zoals energie- en klimaatadaptie, duurzame creatieve economie of fysieke en virtuele activiteiten.