De kunsten en culturele festivals zijn onderdeel van het cultuurbeleid.  De Provincie subsidieert diverse organisaties en activiteiten.

De kunsten bieden inspiratie voor de beelden en verhalen van Zeeland en voeden
daarmee onze identiteit. Wij kiezen voor ondersteunen van die kunstenorganisaties en- projecten die dat doen en minimaal provinciaal belang en bereik hebben.

Wij maken bij de kunsten een onderscheid tussen de professionele kunsten en amateurkunsten.

Professionele kunsten

Wij baseren onze keuzes bij de professionele kunsten verder op de bijdrage die de organisaties en – projecten leveren aan het vestigingsklimaat, de vrijetijdseconomie en de promotie van Zeeland.

We verwachten van de podiumkunstenorganisaties daartoe dat zij zich onderscheiden op gebied van Zeeuwse beleving; Zeeland als decor en inspiratiebron.

Creatieve input vanuit het kunstenveld kan ook in andere sectoren inspireren tot vernieuwing. We verwachten met name van onze ondersteunende organisaties dat zij nog actiever worden in het verbinden van de professionele kunsten met ander beleid en onze maatschappelijke opgaven.

Dat de kunsten ook een economische kracht op zichzelf zijn, de creatieve economie, hopen we in beeld te kunnen gaan brengen met het stimuleren van de filmproductie in Zeeland –naast dat het heel mooie promotie voor de provincie is natuurlijk.

We subsidiëren vanuit deze overwegingen de volgende organisaties en projecten: Theaterproductiehuis Zeelandia/Zeeland Nazomerfestival, Film by the Sea, Concert at Sea, Vestrock, Bevrijdingsfestival, Centrum Beeldende Kunst Zeeland, MuziekPodium Zeeland, Het Zeeuws Orkest.

Amateurkunsten

Bij de amateurkunsten willen we mogelijkheden ondersteunen voor onze (jongere) inwoners om zichzelf en daarmee hun identiteit verder te ontwikkelen. Voorop staat het zelf doen onder begeleiding. Niet op school of via cursussen maar via projecten als de Kunstbende.

We subsidiëren vanuit deze overwegingen de volgende organisaties en projecten:
Kunstbende, Popsport/PopaanZee, FilmStarZ, Dansdroom, stichting Dansz, ZJO . 

Contact

Natasja Koole
+31 118 631307
n.koole@zeeland.nl