Media zijn een onderdeel van het cultuurbeleid. Hoewel de provinciale verantwoordelijkheid voor de regionale omroep per 2014 is teruggegaan naar het Rijk vinden wij een goede regionale nieuwsvoorziening in Zeeland van belang. Niet alleen voor de Provincie als 'waakhond' van de democratie en het openbaar bestuur. Ook de burgers van Zeeland zijn gediend met een goede en vooral pluriforme nieuwsvoorziening.  Via het Documentairefonds Zeeland kunnen Zeeuwse cineasten financiële ondersteuning krijgen. Een organisatie of stichting met een idee voor een uitgave over Zeeuwse natuur- en cultuurhistorie, kan een financiële bijdrage aanvragen bij het  Publicatiefonds Zeeland. Ondernemers kunnen, net als de Provincie, bijdragen aan deze fondsen.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds beheert het Documentairefonds en het Zeeland Publicatiefonds.

Documentairefonds

Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben we een Documentairefonds opgericht. Dit fonds is bedoeld om documentaires te maken over steeds één aspect uit de geschiedenis van Zeeland. De documentaires zijn geschikt voor een breed publiek en worden in ieder geval uitgezonden door Omroep Zeeland. Als het in de programmering past, gaan ze in première tijdens Film by the Sea. Bedrijven kunnen via een schenking een bijdrage aan het fonds leveren. Zeeuwse cineasten met een idee voor een documentaire, kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage bij de afdeling Zeeland van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Publicatiefonds Zeeland

We geven financiële steun aan het Publicatiefonds Zeeland. Dit fonds is een samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Sinds 2007 zijn er vele tientallen publicaties verschenen. Fraai uitgegeven boeken in kleine oplagen waarin alle kennis over één Zeeuws onderwerp is gebundeld. Het betreft altijd onderwerpen op het gebied van Zeeuwse cultuur- en natuurhistorie. Bij voorkeur worden ze uitgegeven door Zeeuwse uitgeverijen. Stichtingen of organisaties met een idee voor een publicatie, kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage bij de afdeling Zeeland van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het moet wel gaan om publicaties zonder winstoogmerk.