Talentontwikkeling jongeren

Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat jongeren zich breed cultureel kunnen ontwikkelen. Dit wordt gestimuleerd door cultuureducatie op school in zowel het primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Ook buiten de school om vinden we het belangrijk dat Zeeuwse jongeren hun talenten kunnen vinden en ontwikkelen. Om die redenen ondersteunen we de volgende projecten:

Cultuureducatie

Voor het primair onderwijs (4-12 jarigen) gaan wij door met de ondersteuning van de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en de verankering van die samenwerking in netwerken. Wij werken samen met gemeenten en culturele instellingen en nemen deel aan de matchingsregeling met het Rijk, ‘Cultuureducatie met Kwaliteit, 2017-2020’ om cultuureducatie te stimuleren. Verder bieden wij vanaf 2019 een vervoersvoorziening voor het primair onderwijs aan, waardoor het voor Zeeuwse basisscholen mogelijk wordt musea en andere culturele activiteiten in Zeeland te bezoeken.

HZ-Cult en andere projecten voortgezet onderwijs

Voor de doelgroepen voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs ondersteunt Provincie Zeeland een aantal projecten die waar mogelijk cultuureducatie op school zelf verbind met buitenschoolse activiteiten. Op die manier leggen we de relatie tussen de amateurkunst, talentontwikkeling en ons jongerenparticipatiebeleid. Het grootste project dat wij ondersteunen hierin is HZ-Cult. Leerlingen en studenten van het voortgezet en hoger onderwijs kunnen door HZ-Cult gebruik maken van een voor hun geselecteerd aantal culturele activiteiten.

Naast HZ-Cult ondersteunen wij ook Jeugd Theater School Zeeland (JTSZ),  Theaterloods B, Kamerorkest Ty en Eindeloos Eiland Festival (EEF) die jaarlijks een afgestemd binnen- en buitenschools ondersteunings- en activiteitenaanbod voor het voortgezet en hoger onderwijs realiseren.

Talentontwikkeling amateurkunst

Bij de amateurkunsten willen we mogelijkheden ondersteunen voor jongeren om zichzelf en daarmee hun identiteit verder te ontwikkelen. Voorop staat het zelf doen onder begeleiding. Niet op school of via cursussen maar via projecten als de Kunstbende.                             

We ondersteunen vanuit deze overwegingen de volgende organisaties en projecten: Kunstbende, Popsport/PopaanZee, FilmStarZ, Dansdroom, stichting Dansz, en Zeeuws Jeugd Orkest.

Contact

Didi Mouwen–van Hoof (cultuureducatie)
+31 118 631498
deh.v.hoof@zeeland.nl

Natasja Koole (talentontwikkeling)
+31 118 631307
n.koole@zeeland.nl