Aanleg glasvezel

In Zeeland wordt in verschillende steden, wijken en dorpen glasvezel aangelegd. Alle Zeeuwse overheden juichen deze investeringen toe, omdat zij het belangrijk vinden dat alle Zeeuwen toegang hebben tot snel internet.

Glasvezelkabels die uit de stoep steken

In het buitengebied van Zeeland is geen snelle internetverbinding beschikbaar. De Provincie zet zich in om ervoor te zorgen dat daar goed internet komt.

In 2021 heeft de Provincie Zeeland in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten het initiatief genomen een marktconsultatie uit te voeren. Veertien in Nederland actieve marktpartijen zijn uitgenodigd voor een gesprek. In de verschillende gesprekken die gevoerd zijn, is GlasDraad de enige marktpartij geweest die positief reageerde op de vraag of zij het zien zitten om de Zeeuwse buitengebieden te verglazen. Zij gaven daarbij aan te willen starten in Zeeuws-Vlaanderen, en als dat lukt ook andere delen van Zeeland te willen aanpakken. Na enkele vervolggesprekken is in februari 2022 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Zeeuws-Vlaamse overheden en GlasDraad, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Na een campagne is in oktober 2022 duidelijk geworden dat  GlasDaad in 2023 start met de realisatie van een glasvezelnetwerk in het buitengebied en de kleine kernen in Zeeuws-Vlaanderen.

Naast GlasDraad zijn zowel KPN als DELTA Fiber actief als leveranciers van glasvezel in Zeeland.