Een duurzame economische ontwikkeling waarbij een aanzienlijk deel van fossiele grondstoffen zoals aardolie, –gas en steenkool worden vervangen door hernieuwbare alternatieven uit biomassa, dat is ons doel in biobased economy. Een belangrijk onderdeel van de circulaire economie is de opkomst van de 'deeleconomie': het gezamenlijk en gedeeld gebruik van kapitaalgoederen door producenten en consumenten.

De biomassa komt bij voorkeur van de agrosector uit de eigen regio. Import via de havens behoort ook tot de mogelijkheden, onder de voorwaarde dat teelt, transport en verwerking per saldo leiden tot vermindering van CO2-uitstoot in vergelijking tot wanneer fossiele bronnen zouden worden benut. Met de inzet op biobased economy werken we aan de realisatie van de nationale duurzaamheidsdoelstellingen. 

Dit doen we

De Provincie Zeeland zet biobased en circulaire economy blijvend op de agenda in de regio. We enthousiasmeren bedrijfsleven en kennisinstellingen en helpen hen toepassingen te ontwikkelen voor biomassa. We organiseren en onderhouden relevante netwerken. We werken bijvoorbeeld via de stichting Biobased Delta samen met Noord-Brabant en Zuid-Holland. Via die stichting bepalen we gezamenlijk onze strategie en voeren  inhoudelijke programma's uit. Ook streven we ernaar om bij onze eigen inkoop en aanbesteding zoveel mogelijk biobased en circulair te doen.

Circulaire economie

Om minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen worden kringlopen gesloten. In de circulaire economie wordt in elke stap van de kringloop waarde aan grondstoffen toegevoegd of wordt ervoor gezorgd dat de stoffen in ieder geval hun waarde behouden. Dit kan door hoogwaardig gebruik van biologische grondstoffen en aandacht voor onderhoud van producten. Om echt circulair te kunnen werken moeten bedrijven samenwerken. Dan kunnen ze ketens verkorten, grondstoffen uitwisselen en samen nieuwe toepassingen, processen en producten ontwikkelen. Dat zorgt voor kostenbesparingen en innovaties. Een belangrijk onderdeel van de circulaire economie is de opkomst van de 'deeleconomie' en de energieke samenleving waarin burgers maatschappelijke initiatieven nemen: het gezamenlijk en gedeeld gebruik van kapitaalgoederen door producenten en consumenten.

De komende jaren wil de Provincie de theorie over 'circulaire economie' vertalen naar de dagelijkse ondernemerspraktijk. Daarom ondersteunen wij bedrijven. We doen dat bijvoorbeeld met het ontwikkelen van (verdien)modellen, bij de opzet van nieuwe bedrijfsprocessen en de (her)ontwikkeling van producten en productieprocessen. 

Bouw

In de bouw gebeurt veel op circulair gebied. Zo zijn er twee biobased/circulaire kantoorunits in het Biobased Training Centre in Terneuzen gebouwd. Het concept wordt nu verder ontwikkeld. Daarnaast zijn zo’n twintig recreatieondernemers aan de slag gegaan met een businessplan om hun bedrijf circulair te (ver)bouwen. Ze krijgen informatie over de mogelijkheden van het toepassen van circulaire concepten voor hun bedrijf. Ook is en symposium geweest waarin alle kennis werd gedeeld.

Ook wordt in samenwerking met RWS, R&B wonen en MARSAKI circulaire levensloopbestendige woningen in Wolphaartsdijk gebouwd, wordt gekeken naar circulair onderhoud en wordt een materialendatabank opgezet met grondstoffen en producten ut renovaties en slooplocaties om te kijken hoe deze materialen op een verantwoorde manier ingezet kunnen worden voor dagelijks onderhoud en nieuwbouw.

Kinder- en jeugdkliniek

Het voormalig districtskantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen stond leeg en moet plaatsmaken voor de Nieuwe Sluis Terneuzen. In plaats van slopen is het pand ontmanteld en kregen de materialen een nieuwe bestemming: de nieuw te (ver)bouwen kinder- en jeugdkliniek Ithaka van Emergis in Kloetinge.

Het is voor het eerst in Nederland dat materialen en grondstoffen van een gebouw maximaal worden hergebruikt en dat een ggz-instelling op deze schaal een bijdrage levert aan de circulaire economie. Een ontwikkelteam van betrokken partijen is hiermee aan de slag gegaan. Van dit traject zijn in opdracht van de Provincie twee leerbundels gemaakt, zodat het voor andere partijen makkelijker wordt te gaan beginnen met circulaire bouw. Kijk voor meer informatie en de leerbundel op Impuls.

Zeeland versterkt landelijke aanpak

Het ontwikkelteam wordt ‘omgebouwd’ tot een nieuw regionaal circulair ontwikkel bouw team en krijgt dus een doorstart. Ook wordt een tweede kliniek verbouwd door Emergis, na februari 2019. Hiervoor is een Interreg 2 Seas projectaanvraag voorbereid CBCI (Circular Biobased Construction Industry) die inmiddels is goedgekeurd. Dit vormt mede de doorstart van het bredere regionale ontwikkelbouwteam én een doorontwikkeling van circulaire contracten (van biobased naar circulair). RVO heeft zich verbonden aan dit project als ‘observer partner’. Dat is goed nieuws. We versterken hier in Zeeland de landelijke aanpak.

Food

Ook in de food sector gaan ondernemers aan de slag met circulaire initiatieven. Zo heeft een mosselkweker en verpakkingsbedrijf uit Yerseke subsidie ontvangen uit de Regio Deal en gaat daarmee 20% minder plastic gebruiken in de verpakking voor mosselen.

Bedrijventerreinen

Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om circulaire bedrijventerreinen te ontwikkelen of renoveren. Het is de bedoeling combi twee of drie voorbeeldterreinen op basis van een duurzaamheidsscan aan te pakken. De terreinen worden energie neutraal en circulair.

Recyclefabriek voor piepschuim

Binnenkort begint in Terneuzen de bouw van de eerste en voorlopig enige Europese proeffabriek waar 'bouwpiepschuim' op een duurzame manier wordt gerecycled tot nieuw isolatiemateriaal.

Deze week legden Gedeputeerde Staten 1 miljoen euro op tafel voor de verwerking van XPS, in de volksmond styrofoam ofwel 'blauwe isolatieplaten'. Chemiebedrijf Dow is daarvan een producent. De kunst daarbij is de CFC-gassen af te vangen. Deze drijfgassen tasten de ozonlaag aan als ze vrijkomen. In de nieuwe fabriek moet dat gebeuren met een diepkoelunit.

Op dit moment wordt broomhoudend isolatiemateriaal verbrand. Dat hoeft straks niet meer. ICL heeft veel ervaring met het terugwinnen van broom en heeft een procedé ontwikkeld om broom te verwerken tot een milieuvriendelijker vlamvertrager.

De proeffabriek kan per jaar 3300 ton Europees bouwpiepschuim verwerken. Afhankelijk van het aanbod is uitbreiding of een tweede fabriek - elders in Europa - mogelijk. Er is al een inzamelsysteem opgezet met laadpunten in tal van landen. Daarnaast vermindert de uitstoot met 15 ton per jaar aan chloorfluorkoolwaterstoffen die uit de blauwe platen komen. Deze cfk's tasten de ozonlaag aan.

Ook levert de proeffabriek werk op. In eerste instantie zo'n 13 directe en tientallen indirecte banen. Verder is er een rechtstreekse verbinding met het onderwijs. Stagiairs van de HZ University of Applied Sciences gaan er logistiek en wellicht ook laboratoriumwerk doen.

Verblijfsrecreatie

Maar ook in verblijfsrecreatie is veel mogelijk. De sector is verouderd en heeft te maken met snelle trends. Gasten stellen eigenlijk elke tien jaar andere eisen aan de accommodatie. Een circulaire aanpak zorgt ervoor dat vlugger kan worden ingespeeld op veranderende wensen en het is ook een unieke beleving. Als we willen dat zaken goed blijven gaan in de verblijfsrecreatie en dat de potentiële gast van morgen nog steeds naar Zeeland blijft komen, is het belangrijk om een kwaliteitsslag te maken. Provincie Zeeland vindt een goede kwaliteit van de accommodaties belangrijk en steunt daarom de proef van NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) om te kijken hoe ondernemers gestimuleerd kunnen worden om te innoveren. En zo hun verblijven naar een hoger plan te tillen. Daarvoor zijn innovatievouchers beschikbaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten over biobased economy, circulaire economie en de andere speerpunten van het Zeeuwse economische beleid? Lees dan de Economische Agenda 2017-2021.

Contact

Paulus Woets
0118 - 63 18 92
p.woets@zeeland.nl

 

Circulaire economie
Download's