Een duurzame economische ontwikkeling waarbij een aanzienlijk deel van fossiele grondstoffen zoals aardolie, –gas en steenkool worden vervangen door hernieuwbare alternatieven uit biomassa, dat is ons doel in biobased economy. Een belangrijk onderdeel van de circulaire economie is de opkomst van de 'deeleconomie': het gezamenlijk en gedeeld gebruik van kapitaalgoederen door producenten en consumenten.

 

De biomassa komt bij voorkeur van de agrosector uit de eigen regio. Import via de havens behoort ook tot de mogelijkheden, onder de voorwaarde dat teelt, transport en verwerking per saldo leiden tot vermindering van CO2-uitstoot in vergelijking tot wanneer fossiele bronnen zouden worden benut. Met de inzet op biobased economy werken we aan de realisatie van de nationale duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast draagt ze bij aan de regionale verankering van de industrie en versterkt ze de concurrentiekracht van bedrijven in de regio. Innovaties op dit gebied bieden ook veel ontwikkelingsmogelijkheden voor het Zeeuwse MKB, zeker als we verbindingen leggen met programma's en projecten buiten Zeeland.

Dit doen we

De Provincie Zeeland zet biobased economy blijvend op de agenda in de regio. We enthousiasmeren bedrijfsleven en kennisinstellingen en helpen hen toepassingen te ontwikkelen voor biomassa. We organiseren en onderhouden relevante netwerken. We werken bijvoorbeeld via de stichting Biobased Delta samen met Noord-Brabant en Zuid-Holland. Via die stichting bepalen we gezamenlijk onze strategie en voeren  inhoudelijke programma's uit.

Circulaire economie

Om minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen worden kringlopen gesloten. In de circulaire economie wordt in elke stap van de kringloop waarde aan grondstoffen toegevoegd of wordt ervoor gezorgd dat de stoffen in ieder geval hun waarde behouden. Dit kan door hoogwaardig gebruik van biologische grondstoffen en aandacht voor onderhoud van producten. Om echt circulair te kunnen werken moeten bedrijven samenwerken. Dan kunnen ze ketens verkorten, grondstoffen uitwisselen en samen nieuwe toepassingen, processen en producten ontwikkelen. Dat zorgt voor kostenbesparingen en innovaties. Een belangrijk onderdeel van de circulaire economie is de opkomst van de 'deeleconomie' en de energieke samenleving waarin burgers maatschappelijke initiatieven nemen: het gezamenlijk en gedeeld gebruik van kapitaalgoederen door producenten en consumenten.

De komende jaren wil de Provincie de theorie over 'circulaire economie' vertalen naar de dagelijkse ondernemerspraktijk. Daarom ondersteunen wij bedrijven.

We doen dat bijvoorbeeld met het ontwikkelen van (verdien)modellen, bij de opzet van nieuwe bedrijfsprocessen en de (her)ontwikkeling van producten en productieprocessen. We kijken met name naar de voorlopers binnen kansrijke sectoren zoals chemie, agro food, maintenance en logistiek. Maar ook in verblijfsrecreatie is veel mogelijk. De sector is verouderd en heeft te maken met snelle trends. Gasten stellen eigenlijk elke tien jaar andere eisen aan de accommodatie. Een circulaire aanpak zorgt ervoor dat vlugger kan worden ingespeeld op veranderende wensen en levert mogelijk ook een unieke beleving.

Meer informatie

Wilt u meer weten over biobased economy, circulaire economie en de andere speerpunten van het Zeeuwse economische beleid? Lees dan de Economische Agenda.

Contact

Paulus Woets
0118 - 63 18 92
p.woets@zeeland.nl

 

Circulaire economie