Circular-biobased economy

Een duurzame economische ontwikkeling waaraan wij actief deelnemen is de circular-biobased economy. In een circular-biobased economy wordt een groot deel van fossiele grondstoffen vervangen door herbruikbare stoffen uit biomassa. Daarnaast gebruiken we biologische grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw, beperken we het restafval en proberen we waarde toe te voegen tijdens het proces. Dat is een grote uitdaging.

bouw

Een wereldwijde en belangrijke maatschappelijke opgave is toewerken naar een circular-biobased economy. We stellen onszelf de vraag hoe we onze productie, consumptie en levenswijze kunnen aanpassen voor toekomstige generaties. Om minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen sluiten we kringlopen. Voorbeelden van fossiele brandstoffen zijn aardolie, -gas en steenkool. Bij het ontwerp wordt bijvoorbeeld al rekening gehouden met het leven van de grondstoffen na het gebruik van het product. Reststromen van het ene proces vormen grondstoffen voor het andere. Hierbij wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van biomassa: hernieuwbare materialen en duurzame energie. Bij voorkeur komt biomassa van de agrosector uit de eigen regio. Import via de havens is ook mogelijk, op voorwaarde dat teelt, transport en verwerking leiden tot vermindering van CO2-uitstoot in vergelijking met wanneer fossiele bronnen gebruikt worden.

Dit doen we

De circular-biobased economy in de regio is een vast punt op de agenda van de Provincie Zeeland. Door in te zetten op een circular-biobased economy werken we aan het uitvoeren van de nationale duurzaamheidsdoelstellingen. Dat is een grote uitdaging, ook voor Zeeuwse bedrijven. We maken het bedrijfsleven en kennisinstellingen enthousiast en helpen hen toepassingen te ontwikkelen voor biomassa. Om circulair te kunnen werken moeten bedrijven samenwerken. Samen kunnen ze ketens verkorten, grondstoffen uitwisselen en nieuwe toepassingen, processen en producten bedenken. Dat zorgt voor kostenbesparingen.

Onze afdeling inkoop en aanbesteding is actief als het gaat om het aanmoedigen van de circular-biobased economy. Dit doet zij door de Zeeuwse markt uit te dagen om te komen met circular-biobased producten. Een voorbeeld uit de praktijk zijn de borden en het bestek uit onze kantine die al honderd procent circular-biobased zijn.

Daarnaast organiseert en onderhoudt de Provincie relevante netwerken. We werken bijvoorbeeld via de stichting Circular Biobased Delta samen met de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. De stichting voert in opdracht van de provincies inhoudelijke programma’s uit en zet strategische lijnen uit.

Bouw

In de bouw gebeurt er veel op circulair gebied. Ondernemers en investeerders ontvangen informatie over mogelijkheden om circulaire ideeën toe te passen binnen hun bedrijf. Een succesvol voorbeeld van circulair bouwen was de nieuw te (ver)bouwen kinder- en jeugdkliniek van Emergis in Kloetinge. Het vroegere regiokantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen stond leeg en moest plaatsmaken voor de Nieuwe Sluis Terneuzen. In plaats van slopen is het pand ontmanteld en kregen de materialen een nieuwe bestemming. Voor het eerst in Nederland waren materialen en grondstoffen van een gebouw op grote schaal maximaal hergebruikt. Een ontwikkelteam van verschillende partijen is hiermee aan de slag gegaan. Om de opgedane kennis te borgen, heeft de Provincie twee leerbundels laten maken. Zo wordt het andere partijen makkelijker gemaakt om te beginnen met circulair bouwen. Kijk voor meer informatie en de leerbundels op Impuls.

Het ontwikkelteam krijgt een vervolg als nieuw regionaal circulair ontwikkelbouwteam. In dit nieuwe ontwikkelbouwteam bundelen we alle circulaire bouwkennis op Zeeuws niveau. Onder de vlag van het CBCI project (Circular Biobased Construction Industry) wordt een tweede kliniek circulair verbouwd. Het CBCI project is een Europees Interreg 2 Seas project dat tot 2022 loopt en vormt een doorontwikkeling van circular-biobased contracten. De RVO heeft zich verbonden aan het project als observerend partner. Dat is goed nieuws, omdat we zo aansluiting krijgen bij de landelijke aanpak.

Verblijfsrecreatie

Ook in de verblijfsrecreatie is er veel mogelijk. De sector is verouderd en heeft te maken met snelle ontwikkelingen. Gasten stellen gemiddeld ongeveer elke tien jaar andere eisen aan een verblijf. Daarom zijn zo’n twintig recreatieondernemers begonnen aan een businessplan om hun bedrijf circulair te (ver)bouwen. Met een circulaire aanpak spelen zij sneller in op de veranderende wensen van gasten. Als we willen dat toekomstige gasten nog steeds voor Zeeland kiezen, is het belangrijk om de kwaliteit te blijven verbeteren. De Provincie Zeeland steunt daarom de proef van NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) om te onderzoeken hoe ondernemers gestimuleerd kunnen worden om hun verblijven naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor zijn innovatievouchers beschikbaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de circular-biobased economie of andere onderwerpen uit het Zeeuwse economisch beleid? Lees dan de Economische Agenda 2017-2021.

Contact

Biobased economie
Anita de Moor
+31 6 25 70 93 15
aba.de.moor@zeeland.nl

Circulaire economie
Richard van Bremen
+31 6 28 90 40 20
ram.v.bremen@zeeland.nl 

zeeuws-meisje-circulair