Detailhandel in Zeeland

In meerdere Zeeuwse steden en kernen zien we structurele leegstand van winkelpanden. Dat levert niet alleen een ongewenst straatbeeld op, het is ook omzetdervend voor de buren.

Winkelstraat

Verandering

De veranderingen in de bevolkingssamenstelling, technologische ontwikkelingen en snelle groei van online verkoop zorgen ervoor dat onze maatschappij minder behoefte heeft aan fysieke winkels. Er zijn de afgelopen jaren al veel winkels verdwenen, maar tot 2025 kan daar nog een derde van alle winkels bijkomen. Dat vraagt om een nieuwe aanpak.

Kiezen

Van een aantal winkelstraten in Zeeland zal afscheid moeten worden genomen om andere te behouden. De winkelgebieden die over blijven maken een goede kans, mits er meer wordt ingezet op de beleving van de klant en alle partijen goed gaan samenwerken. Dat vraagt om flexibiliteit van winkeliers, vastgoedeigenaren en de overheid. Overheden moeten hierin regie nemen. Daarnaast is het belangrijk of zelfs noodzakelijk dat in ieder winkelgebied iemand de kar gaat trekken en een samenwerkingsverband opzet waarin de partijen elkaar ondersteunen.

Contact

Peter Michielsen
+31 118 631950
p.michielsen@zeeland.nl