Economic Board Zeeland

De Economic Board Zeeland brengt bedrijven, economische groepen, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden (gemeenten, provincie en Rijk) samen. Het doel is om kennis te bundelen, netwerken te verbinden en bestuurskracht te versterken.

vlissingen

Het plan is om de economische groei verder te helpen door te vernieuwen en nog beter samen te werken. De aandacht ligt daarbij op de thema’s die passen bij Zeeland: Land in Zee; havens & logistiek, industrie, vrije tijdseconomie, agro/aqua & food en energie & water. Daarnaast is er ook aandacht voor het vestigingsklimaat. Kijk voor meer informatie op de website van de Board.

De Economic Board Zeeland zal vooral over slimme en langere termijn ontwikkelingen nadenken. Verder heeft de Board ook invloed op uit te zetten subsidies. Een groep van onafhankelijke deskundigen beoordeelt of projecten die zijn opgestuurd een financiële bijdrage kunnen ontvangen. De board volgt daarnaast actief of het ‘Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling’ en het ‘Programma Investeren in een aantrekkelijk Zeeuws vestigingsklimaat’ volgens planning verlopen.

Aanleiding

Op advies van de commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (Balkenende) zijn de vernieuwing en economische groei van Zeeland samengevoegd. Anderhalf jaar geleden zag de commissie Balkenende dat Zeeland inderdaad over veel kwaliteiten en sterke economische sectoren beschikt. Zeeland verliest het alleen op het gebied van vernieuwingskracht van andere regio’s. Dit komt vooral doordat deze sectoren nog (te) weinig samenwerken en er weinig over de regio grenzen heen samengewerkt wordt. Hierdoor mist Zeeland kansen.

Met het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling is een eerste stap gezet. Door een sterkere samenwerking kwam de provincie tot vernieuwende structuurversterkende projecten. Dit vond plaats onder aansturing van de Taskforce Structuurversterking. Om te zorgen dat deze manier van samenwerking doorgaat, is nu de Economic Board Zeeland ingesteld. De Taskforce is inmiddels gestopt.

Samenstelling Economic Board Zeeland 

De heer Marinus Schroevers van ZLM Verzekeringen is op 1 januari 2021 tot voorzitter benoemd. Vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn veertien personen gevraagd. Deze personen zijn verbonden met de sterke Zeeuwse sectoren en goed bekend zijn met andere samenwerkingsverbanden binnen en buiten Zeeland, zoals het Delta Region Netwerk en Campus Zeeland. De overheden worden vertegenwoordigd door drie deelnemers vanuit de gemeenten, twee namens de Provincie en één namens het Rijk. De directeur van Impuls Zeeland is ook lid van de Economic Board Zeeland als adviseur.

Subsidie Zeeland in Stroomversnelling

De eerste subsidie Zeeland in Stroomversnelling is opengesteld. De subsidie is bedoeld voor haalbaarheidsonderzoeken, demonstratieprojecten en samenwerking. Lees voor meer informatie de Folder subsidie Zeeland in Stroomversnelling. Naast deze regeling zijn er andere mogelijkheden voor vernieuwende ondernemers om subsidie aan te vragen. Bekijk hiervoor het Overzicht subsidies voor innovatieve bedrijven. Subsidie aanvragen kan op de subsidiepagina van de Provincie Zeeland.

logo economic board Zeeland Leden economic board zeeland