De commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (Balkenende) deed  onderzoek naar mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken. Inmiddels zijn zes concrete projecten uitgewerkt in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Het Rijk is bereid hiervoor 25 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Zeeland in het Regeerakkoord

In het Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” zijn middelen gereserveerd voor specifieke kansen en knelpunten in een aantal regio’s. Zeeland is genoemd als één van die regio’s’: investeringen zijn nodig om ons vestigingsklimaat op peil te houden. 

Gedeputeerde Staten zijn blij met de (h)erkenning door het kabinet dat er steun nodig is voor een bestendig Zeeuws vestigingsklimaat. Waar in de eerste fase de nadruk op economische innovatie en structuurversterking lag, richten we ons nu ook op de meer fundamentele kant: het vestigingsklimaat en de leefbaarheid. Ook hiervoor was er aandacht in het advies van de commissie Balkenende. 

Aan de basis van het aanbod van de Regio aan het Rijk Investeren in een aantrekkelijk Zeeuws vestigingsklimaat  ligt het toekomstbeeld van een Zeeland waar economie en leefbaarheid op hoog niveau in evenwicht zijn, en waar water en land elkaar versterken. Woensdag 10 januari 2018 spraken GS met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waarbij dit aanbod ook aan haar gepresenteerd is.

Nieuwsbrief

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de versterking van de Zeeuwse economie kunt u kijken op de nieuwsbrief Voor Zeeland, structuurversterking. Daar staat ook meer informatie over het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en de zes projecten waar Zeeland mee van start kan.

Zeeland in Stroomversnelling

Dat is het advies van de commissie Balkenende. De commissie onderzocht wat er nodig is om de Zeeuwse economie, die onder druk staat, te versterken. Het Rijk gaf aan dat daarvoor geld beschikbaar zou kunnen komen, mits Zeeland met goede plannen kwam. Die plannen zijn er nu. De Taskforce Structuurversterking en Werkgelegenheid overhandigde ze donderdag 20 april 2017 aan de secretaris generaal van het ministerie van Economische Zaken Maarten Camps.

Investeringsprogramma

Het Rijk en Zeeland hebben overeenstemming over een investeringsprogramma dat voortbouwt op het advies Zeeland in Stroomversnelling. Met dit samenhangende pakket van projecten willen regio en Rijk aan de slag. Het gaat om projecten die de Zeeuwse economie duurzaam versterken, naar aanleiding van het advies van de commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland onder leiding van Jan Peter Balkenende.

Aan de slag met zes projecten

De helft van de toegezegde middelen komt per september vrij zodat de eerste projecten van start kunnen. Voor de lange termijn zijn nog meer structuurversterkende voorstellen in de maak. Een deel van die voorstellen wordt later dit jaar gehonoreerd. De eerste zes projecten die kunnen rekenen op een financiële bijdrage van het Rijk richten zich op industrie, getijde energie, windmolenparken, onderwijs en budgetten om nieuwe projecten en innovatieve ondernemers te helpen.

Economic Board

Om 'Zeeland in stroomversnelling' te krijgen werd in november 2016 de Taskforce Structuurversterking Zeeland opgericht. Deze Taskforce ondersteunde en stimuleerde een voortvarende uitvoering van het advies van de commissie. De Taskforce is inmiddels opgeheven. Per 1 februari 2018 is de Economic Board Zeeland opgericht, onder voorzitterschap van Erik de Ruijsscher. De Economic Board gaat bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen rond de tafel brengen met als doel: meer economische groei door betere samenwerking en meer innovatie.

zeeland in stroomversnelling investeringsprogrammataskforce structuurversterkingPresentatiePresentatieBijeenkomst betrokkenen 17 mei 2017Bijeenkomst betrokkenen 17 mei 2017 1Bijeenkomst betrokken 17 mei 2017