Commissie structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland

De commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (Balkenende) onderzocht de kansen om de economie en werkgelegenheid in Zeeland sterker te maken. Zeeland kreeg daarnaast steun vanuit het Rijk om het voor mensen aantrekkelijker te maken zich te vestigen in de provincie. Dat werd mogelijk gemaakt door de Regio Deal.

zeeland regeerakkoord

Zeeland in het Regeerakkoord: Regio Deal

In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ zijn middelen opzij gezet voor kansen en knelpunten in een aantal regio’s. Zeeland is genoemd als één van die regio’s’: investeringen zijn nodig om ons vestigingsklimaat op niveau te houden. 

In maart 2021 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar de Regio Deal Zeeland en het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Zeeuwse economie? Dan kunt u de nieuwsbrief Zeeland in Stroomversnelling lezen. Hierin staat ook meer informatie over het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en de Regio Deal.

Investeringsprogramma's

Het Rijk en Zeeland hebben afgesproken om een investeringsprogramma op te zetten dat voortbouwt op het advies Zeeland in Stroomversnelling. Het investeringsprogramma bestaat uit projecten die de Zeeuwse economie duurzaam versterken (Zeeland in Stroomversnelling) en projecten die bijdragen aan het vestigingsklimaat een de leefbaarheid (Regio Deal). De regio en het Rijk voeren deze projecten uit.

Economic Board

Om ‘Zeeland in stroomversnelling' te krijgen werd ook de Taskforce Structuurversterking Zeeland opgericht. Inmiddels is de Taskforce gestopt. Daarvoor in de plaats is op 1 februari 2018 de Economic Board Zeeland gekomen, onder voorzitterschap van Erik de Ruijsscher. De Economic Board gaat bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen bijeenbrengen, met als doel om door samenwerking en vernieuwing meer economische groei te bereiken.

zeeland in stroomversnelling investeringsprogramma
taskforce structuurversterking
Presentatie
Presentatie
Bijeenkomst betrokkenen 17 mei 2017
Bijeenkomst betrokkenen 17 mei 2017 1
Bijeenkomst betrokken 17 mei 2017