De commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (Balkenende) deed  onderzoek naar mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken. Daarnaast kreeg Zeeland steun vanuit het Rijk voor versterking van het vestigingsklimaat en de leefbaarheid met de Regio Deal. Inmiddels zijn de projecten uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling ​en de Regio Deal in uitvoering.

Zeeland in het Regeerakkoord: Regio Deal

In het Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” zijn middelen gereserveerd voor specifieke kansen en knelpunten in een aantal regio’s. Zeeland is genoemd als één van die regio’s’: investeringen zijn nodig om ons vestigingsklimaat op peil te houden. 

In maart 2021 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar de Regio Deal Zeeland en het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. 

Nieuwsbrief

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de versterking van de Zeeuwse economie kunt u kijken op de nieuwsbrief Voor Zeeland, structuurversterking. Daar staat ook meer informatie over het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en de Regio Deal.

https://voor.zeeland.nl/structuurversterkingnovember2020/

Investeringsprogramma's

Het Rijk en Zeeland hebben overeenstemming over een investeringsprogramma dat voortbouwt op het advies Zeeland in Stroomversnelling. Met dit samenhangende pakket van projecten zijn regio en Rijk aan de slag. Het gaat om projecten die de Zeeuwse economie duurzaam versterken (Zeeland in Stroomversnelling) en projecten die ten goede komen aan het vestigingsklimaat een de leefbaarheid (Regio Deal).

Economic Board

Om 'Zeeland in stroomversnelling' te krijgen werd ook de Taskforce Structuurversterking Zeeland opgericht. De Taskforce is inmiddels opgeheven. Per 1 februari 2018 is de Economic Board Zeeland opgericht, onder voorzitterschap van Erik de Ruijsscher. De Economic Board gaat bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen rond de tafel brengen met als doel: meer economische groei door betere samenwerking en meer innovatie.

zeeland in stroomversnelling investeringsprogrammataskforce structuurversterkingPresentatiePresentatieBijeenkomst betrokkenen 17 mei 2017Bijeenkomst betrokkenen 17 mei 2017 1Bijeenkomst betrokken 17 mei 2017