Zeeland is uniek en uitgestrekt. Een gebied net zo groot als de Randstad, maar dan met 380.000 inwoners. Dat vraagt om een goede organisatie van het openbaar bestuur. Daarom doet Zeeland mee als proeftuin in het project 'Maak verschil'. In dit project onderzoeken we wat er moet gebeuren om de structuur van het openbaar bestuur te versterken. Hoe spelen we krachtig in op regionaal-economische opgaven? Wat is er nodig om de slagkracht van Zeeland te vergroten? Welke nieuwe vormen van samenwerking zijn er mogelijk?

Proeftuinen 'Maak verschil'

Zeeland is één van de zes proeftuinen die de aanbevelingen van de Studiegroep Openbaar Bestuur in de praktijk toetst. De proeftuinen ‘Maak verschil’ zijn een gezamenlijk initiatief van gemeenten, provincies en Rijk. In het voorjaar van 2017 adviseerden de proeftuinen over de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur aan het volgende kabinet.

Relatie met commissie structuurversterking en werkgelegenheid

Op verzoek van de Tweede Kamer is door de commissie structuurversterking en werkgelegenheid, onder leiding van Jan-Peter Balkenende, onderzocht hoe de Zeeuwse economie ervoor staat en wat daar aan moet gebeuren. Eén van de conclusies was dat nieuwe vormen van samenwerking dringend nodig zijn in Zeeland om de economische ontwikkeling te stimuleren. Met de Zeeuwse proeftuin 'Maak verschil' geven we invulling aan dit advies en willen we leerervaringen opdoen.

Eén bestuurder als aanspreekpunt

Als vijftien partijen tot een besluit moeten komen, werkt dat in de praktijk niet makkelijk. Daarom is het soms nodig om zaken los te laten. Niet iedereen kan overal aan het roer staan. Tegelijkertijd willen we vanuit de overheden wel voeling houden met de uitvoering van de actielijnen uit het rapport Balkenende. Om die reden is per actielijn één bestuurder aangewezen als aanspreekpunt. Dat zijn de volgende:

  • Smart Delta Resources/Circulaire economie/Biobased Economy: Jan Lonink (burgemeester Terneuzen)
  • Experimenteergebied Energietransitie en Deltatechnologie: Ben de Reu (gedeputeerde)
  • Havensamenwerking; Bas van den Tillaar (burgemeester Vlissingen)
  • Bèta college: Harald Bergmann (burgemeester Middelburg) en Harry van der Maas (gedeputeerde)
  • Gezonde regio en toerisme: Gerard Rabelink (burgemeester Schouwen-Duiveland) en Carla Schönknecht (gedeputeerde)
  • Leefbaarheid: Hans de Kunder (wethouder Reimerswaal) en Peter Hoek (wethouder Tholen)

Lees er meer over op de website van Proeftuinen Maak verschil. Ook de Commissaris van de Koning de heer Polman vertelde er over in een uitzending Zeven Minuten Zeeland van CTV.

Proeftuin Zeeland

De commissie structuurversterking en werkgelegenheid heeft 5 actiepunten benoemd, waar voor Zeeland kansen liggen om de economische structuur te versterken. In deze film worden er drie uitgelicht.
Preoftuinen Maak verschil